Ons werk

Zuiver water met Memstill®

De vraag naar drinkwater wordt steeds groter, vooral in dichtbevolkte gebieden. TNO ontwikkelde Memstill®, een nieuwe technologie die zeewater ontzilt en er schoon drinkwater van maakt. Memstill® is compact, milieuvriendelijk en produceert tegen lage kosten. Hierdoor kan Memstill® een grote rol gaan spelen in de mondiale zoetwatervoorziening.

Zeewater wordt een steeds belangrijkere bron voor onze waterproductie. Meer dan 97% van de wereldwaterhoeveelheid bestaat uit zeewater. Vooral in drukbevolkte steden wordt de vraag naar drinkwater steeds groter. TNO ontwikkelde samen met een aantal industriële partners Memstill®, een technologie die van zout zeewater schoon drinkwater maakt. Memstill® heeft zichzelf bewezen in twee grote pilots, waarvan een bij energiebedrijf E.on op de Maasvlakte en een in Singapore op 1m³/h schaal.

Industriële restwarmte

Memstill is een destillatietechniek die gebruik maakt van membranen. Geconcentreerd zeewater (brijn) blijft als residu achter en het schone drinkbare water verdampt door het membraan en wordt opgevangen. Voor dit proces wordt industriële restwarmte (T< 90 C) gebruikt, een bron die in de westerse wereld volop aanwezig is. In andere gebieden kan zonnewarmte worden aangewend. In beide gevallen draagt de technologie nauwelijks bij aan de productie van broeikasgassen.

Duurzaam drinkwater

Memstill® is compact van formaat en kan op die plek geplaatst worden waar de restwarmte zich bevindt. Hierdoor is geen kostbaar transport van warmte nodig. Bij het ontziltingsproces wordt geen gebruik gemaakt van chemicaliën, zoals bij een aantal vergelijkbare processen (Reverse Osmosis, Multi Effect Distillation en Multi Stage Flashing). Memstill® is een zeer milieuvriendelijke technologie. De pilots hebben ook aangetoond dat het water een veel betere kwaliteit heeft dan dan de concurrerende technieken.

Lage kosten

In vergelijking met de huidige state of the art ontziltingstechnieken blijkt Memstill® bij grootschalige toepassingen veel goedkoper te zijn. De kosten bij grootschalige productie kunnen uitkomen tussen € 0,30 en € 1,40 per m3 drinkwater. De laagst gerapporteerde kosten voor andere technieken komen uit tussen € 0,50 en € 2,00 per m3 drinkwater.

Proceswater

Tot slot is Memstill® ook een extra interessante kans voor de industrie. Met het ontwateren van processtromen kan industriewater nog zuiverder dan drinkwater gemaakt worden. Zeer zuiver proceswater met een geleidbaarheid van minder dan 1µS/cm geeft veel toepassingen in de industrie. Lees meer over de Memstill® -technologie in de onderstaande publicatie. Afvalwater: ook afvalwater kan met deze techniek worden behandeld. Een succesvolle demo is bij de glastuinbouw uitgevoerd.

Laat je verder inspireren op TNOTIME over Circulaire Economie

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.