Ons werk

The Hague Security Delta: innovatienetwerk veiligheid

Steeds meer overheden, kennisinstellingen en bedrijven verenigen zich onder de naam The Haque Security Delta. Via een innovatieve en integrale aanpak biedt dit netwerk oplossingen voor nationale en internationale veiligheidsvraagstukken. Als actieve netwerkpartner is TNO betrokken bij alle innovatiehuizen en trekker van de innovatiehuizen 'cyber security' en 'stedelijke veiligheid'.

TNO is één van de founding fathers van en actief partner in "The Hague Security Delta" (HSD). Dit groeiende netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen in de veiligheidssector maakt zich sterk voor innovatieve veiligheidsoplossingen en economische ontwikkeling op het gebied van nationale en internationale veiligheid. Met een omzet van 1,5 miljard euro en 10.000 banen levert de veiligheidssector een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Binnen HSD ligt de focus op dit moment op vijf veiligheidsthema's: nationale veiligheid, stedelijke veiligheid, forensisch onderzoek, veiligheid van vitale infrastructuur en cyber security. Ook nieuwe thema's, zoals Border Security en CBRN beveiliging (chemische, biologische, radiologische en nucleaire dreigingen), krijgen een plek. TNO speelt als innovatiepartner op al deze thema's een rol van betekenis.

Versterken van innovaties

Per thema zoeken netwerkpartners elkaar op binnen zogenoemde innovatiehuizen. Kennis, kunde en ervaring worden onderling uitgewisseld. En onderzoeksfaciliteiten en -kosten worden gedeeld. Deze samenwerking versterkt het tot stand komen van nieuwe innovaties, die de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven en de economie versterken. Is uw bedrijf of organisatie actief op een van deze thema's? Dan nodigt TNO u uit aan het HSD-netwerk deel te nemen.

TNO rol binnen HSD

Voor de innovatiehuizen 'cyber security' en 'stedelijke veiligheid' fungeert TNO als aanjager en regisseur. Om samenwerking te stimuleren en om een integrale benadering vanuit meerdere disciplines mogelijk te maken, stelt TNO het Cyber Security Lab als onderzoeksfaciliteit ter beschikking. Naast techniek is er in dit lab aandacht voor de mens, processen, organisatie en besturing.
Binnen het innovatiehuis 'stedelijke veiligheid' brengt TNO partijen bij elkaar die samen werken aan sociale veiligheid. Eén van de initiatieven is het Living Lab Veiligheid, een proeftuin voor innovatieve producten, diensten en concepten op het gebied van sociale veiligheid.
In multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en op basis van specifieke expertise onderzoeken, ontwikkelen en testen verschillende partijen in het LLV innovatieve oplossingen. Voorbeeldprojecten zijn de ondersteuning van senioren bij calamiteiten, veiligheidsmaatregelen op een campus en beïnvloeding van de veiligheid en het veiligheidsgevoel op het terrein van een GGZ-instelling.

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.