Ons werk

Concept Development & Experimentation

CD&E gaat over het creëren van IMPACT en BETROKKENHEID bij de klant.

De basis van CD&E is het stimuleren van creativiteit en innovatie door ervaren en beleven van nieuwe ideeën en concepten. Door denken en doen te combineren in een interactief proces met experts en klant wordt een grote verandering van mindset gecreëerd en inzicht verkregen. Met resultaten uit gezamenlijke brainstorms, evaluaties en experimenten wordt een gedragen concept ontwikkeld dat de oplossing voor het probleem beschrijft. Door het vastleggen van de inzichten in een conceptdocument, wordt een robuust concept verkregen dat fungeert als raamwerk voor de uiteindelijke oplossing. Hierdoor wordt de kwaliteit van de uiteindelijke oplossing in veel gevallen veel hoger en kunnen bijvoorbeeld vervolgacquisities voor ontbrekende functionaliteiten worden voorkomen, of is een organisatieverandering effectiever. Uiteindelijk zal het ontwikkelde conceptdocument een belangrijk document vormen bij de implementatie van de oplossing.

Advanced Concept Development & Experimentation Environment

Het testen van nieuwe technologieën en concepten door Defensie in een realistische omgeving is een geldverslindende operatie: het vereist de inzet van veel mensen en middelen. TNO heeft daarom 'TNO ACE' (Advanced Concept Development & Experimentation Environment) ontwikkeld, een virtuele wereld waarin methodisch geëxperimenteerd kan worden met bijvoorbeeld nieuwe wapensystemen. Hiermee kan Defensie veel tijd en geld besparen.

Ons werk

TNO ACE: Advanced CD&E Environment

Het testen van nieuwe technologieën en concepten door Defensie in een realistische omgeving is een geldverslindende operatie: het vereist de inzet van veel mensen en middelen. TNO heeft daarom 'TNO ACE'... Lees verder
Ons werk

System & Behaviour Modelling

TNO's System & Behaviour Modelling (SBM)-unit maakt simulatiemodellen realistischer door ze te voorzien van relevant menselijk gedrag en interactie met andere systemen. Voor veel simulatie- en analysetoepassingen... Lees verder

Contact

Ir. Robbert Krijnen

  • Virtual Reality
  • Augmented Reality
  • Gaming
  • Virtual Environments
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.