National Security: verbeteren van nationale veiligheid en crisismanagement

Een crisis of een ramp als een overstroming of een terroristische aanslag kan de maatschappij ontwrichten. De nationale veiligheid komt dan in gevaar. Als samenleving moeten we weten wat ons kan overkomen en wat we daar aan kunnen doen -ter voorkoming, maar ook als het fout gaat. 

Met de roadmap ‘National Security’ richt TNO zich op dreigingsanalyse, risicobeoordeling, capaciteitenplanning, risico- en crisisbeheersing, contraterrorisme en bestrijding van de georganiseerde misdaad. Maar ook op ‘comprehensive approach’, de geïntegreerde benadering bij de inzet in fragiele staten en conflictgebieden. Internationale veiligheid en nationale veiligheid zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.

TNO ontwikkelt methoden en technieken om samen te bepalen wat er fout kan gaan en wat we nodig hebben. En we reiken de tools aan waarmee mensen, teams en organisaties zich kunnen voorbereiden op crisissituaties, onder andere in de vorm van trainingen waarmee zij leren om goed te reageren tijdens een crisis. Cruciaal is immers dat mensen, teams en organisaties, juist ook in stresssituaties, goed samenwerken en dat iedereen weet wie wat op welk moment moet doen.

Nieuws

Publicatie Nationaal Veiligheidsprofiel aangeboden aan Tweede Kamer

13 december 2016
Het Analistenwerk Nationale Veiligheid (ANV) heeft het Nationaal Veiligheidsprofiel (NVP) uitgebracht. Op 12 december is deze aangeboden aan de Tweede Kamer. TNO heeft hieraan als lid van het ANV een belangrijke... Lees verder
Nieuws

Hoe kan sociale media bijdragen aan publieke veiligheid?

02 december 2016
Onlangs is nieuw Europees onderzoek gestart naar de toenemende rol van sociale media in publieke veiligheid. Het consortium, MEDI@4SEC, met TNO als belangrijke partner, onderzoekt de kansen en bedreigingen... Lees verder
Nieuws

Online normoverschrijdend gedrag herkennen, verklaren en tegengaan

02 december 2016
Er wordt op dit moment veel gepraat over normoverschrijdend gedrag op sociale media, maar dat levert nog onvoldoende op. Een studie van TNO met de Rijksuniversiteit Groningen biedt een theoretisch raamwerk... Lees verder

Contact

Ir. Harold Bousché

  • nationale veiligheid
  • comprehensive approach
  • crisisbeheersing
  • rampenbestrijding
  • vitale infrastructuur
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.