Ons werk

Automatic Video Compilation and Analysis System (AVACS)

Het gebruik van cameras om onze maatschappij veiliger te maken is inmiddels wijdverbreid. Er kleven aan dit gebruik echter ook nadelen. Eén daarvan is dat alle videobeelden moeten worden bekeken en geanalyseerd. Dat kost veel tijd, mankracht en geld. TNO ontwikkelde daarom een uiterst gebruikersvriendelijk product dat de tijd voor de analyse van videobanden drastisch bekort: AVACS (Automatic Video Compilation and Analysis System).

Met behulp van AVACS is het mogelijk een volautomatische compilatie te maken van mastertapes, volgens vooraf ingestelde parameters. AVACS wordt onder andere gebruikt door de Nederlandse politie. De grote expertise en langdurige ervaring van TNO op het gebied van maatschappelijke veiligheid hebben geresulteerd in een systeem met unieke functionaliteiten. AVACS is het enige systeem dat door de politie is gevalideerd als geldig voor de bewijsvoering. Met behulp van de grafische gebruikersinterface kan de operator zelf de gevraagde analyse-informatie instellen. AVACS onderzoekt vervolgens automatisch ieder beeld volgens de ingegeven data. Dat kan bijvoorbeeld een te signaleren persoon zijn, maar ook het aantal voertuigen dat een slagboom passeert.

Simpel, betrouwbaar en snel

AVACS selecteert uitsluitend de door de operator gevraagde informatie, die via de compilatierecorder wordt opgeslagen op een harde schijf. De gebruiker hoeft tenslotte alleen nog de compilatie-cd te analyseren, en wint hiermee tijd, mankracht en geld. De AVACS werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week, en is in staat tot 150.000 beelden op te slaan.

Downloads

70 jaar Defensie Onderzoek

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.