Ons werk

Beschermen en beveiligen in een wereld vol risico's

De vraag is hoe je in een Europa met open binnengrenzen goed beveiligd blijft tegen terroristische dreiging. Wat voor soort informatie is cruciaal om optimaal onze buitengrenzen te bewaken en welke vorm van toezicht en monitoring is hierbij effectief?

Daarnaast zijn drukke plaatsen een aandachtspunt en het risico van een aanslag of grof geweld tegen burgers. Hoe kunnen we de maatschappij hier meer tegen beschermen met slimme toezichtsconcepten, maar ook met beschermingsmaatregelen in de fysieke ruimte? En ook vragen als: hoever moeten we hier in gaan?, welke keuzen moeten we maken met beperkte capaciteit?, wat is juridisch en ethisch toegestaan?, vormen uitdagingen.

TNO ontwikkelt op risico’s gebaseerde beveiligings- en toezichtconcepten waarbij innovaties op het gebied van proces, informatie, techniek en mens in samenhang worden meegenomen. TNO werkt hier aan door het toepasbaar maken van technologie, het ontwikkelen van technologische innovaties en het toepassen van risicosturing binnen ketens en netwerken in een integraal veiligheidsconcept.

Uiteindelijk levert dit effectievere en efficiëntere bewaking, beveiliging en toezicht op voor partners zoals de Koninklijke Marechaussee, de politie, het ministerie van Veiligheid en Justitie (mn NCTV) en diverse steden, gemeenten en beheerders van vitale infrastructuren (zoals prorail en Schiphol).

70 jaar Defensie Onderzoek

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.