Burgers gaan er vanuit dat de 112 meldkamers beschikken over alle relevante informatie rondom een incident. Zover is het nog niet. De ICT-systemen, processen en organisatie zijn daar nog onvoldoende op ingericht. Daarom geeft TNO, in de roadmap 2025 voor het meldkamer- en politiedomein ‘Wie belt er nog’ haar visie op ‘Het nieuwe melden’. Hierin staan de te nemen stappen om vernieuwende manieren van interactie tussen burger en overheid bij incidenten mogelijk te maken. De roadmap is ook aangeboden geweest en daarmee bekend in de Tweede Kamer.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) hebben TNO gevraagd waar zij rekening mee moeten houden bij het moderniseren van het meldproces. Welke nieuwe manieren van melden zijn er nu al en welke gaan er in de toekomst ontstaan? Welke kansen biedt dat? Hoe integreer je dat in toekomstbestendig beleid?

Om deze vragen te beantwoorden heeft een team van TNO-experts een roadmap 2025 voor het meldkamer- en politiedomein ontwikkeld. Aan de hand van toekomstverkenningen beschrijven zij welke stappen gezet moeten worden om vernieuwende manieren van melden mogelijk te maken.

Aan de hand van vier toekomstige leefwerelden verkent de roadmap welke stappen op korte en lange termijn nodig zijn om  het nieuwe melden mogelijk te maken en te laten aansluiten aan de beleving en verwachtingen van de burger. Om dit te realiseren is het nodig om te experimenteren, te innoveren, te verbinden en samen te werken met burgers en bedrijfsleven.

De roadmap komt voort uit onze langdurige en nauwe samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Politie en de LMO.

Lees meer

Lees de TNO-publicatie 'Het nieuwe melden; een toekomstverkenning'

Lezen
Contact

Ir. Arnout de Vries

  • Sociale Media
  • opsporing
  • intelligence
  • burgerparticipatie
  • cocreatie