Niet één beller aan de lijn, maar de hele wijk online. Met BART! kunnen buurtbewoners 24/7 zaken met én zonder spoed delen met politie en andere instanties in de gemeente. BART! staat voor 'Burger Alert Real Time' en is een digitaal platform waar politie, gemeente en burgers samen werken aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijk.

Burgers zijn meer dan alleen ogen en oren

"Hoi Jan, ik hoorde net allemaal gerinkel van glas, heb jij dit ook gehoord?" "Hoi Kees, ik hoorde ook glasgerinkel en zag mannen wegrennen... "

Bij overlast, verdachte situaties of sociale problemen waarschuwen burgers elkaar vaak via een app groep. Ze nemen zelf initiatief en nemen taken over op het gebied van handhaving en soms ook zelfs opsporing. Communicatie in de buurt via sociale media leidt ook tot verandering in de verwachtingen van bewoners richting de overheid. In het nieuwe meldproces is de belangrijkste verbinding met de gemeente of de politie niet langer alleen de telefoon. Hoe sluit de overheid daarop aan? Wat betekent dit voor de rol van de overheid, nu burgers zelf het initiatief nemen?

Meer informatie over Burger Alert Real Time?

Download de BART! visie op een 24/7 verbinding tussen burgers en overheid

Download

Burgerparticipatie wordt co-creatie

In co-creatieprojecten zoals BART! experimenteren we samen met onze veiligheidspartners, bewoners, het bedrijfsleven en wetenschappelijke instellingen om er in de dagelijkse praktijk achter te komen hoe we nieuwe media het meest effectief kunnen inzetten. Burgerparticipatie is niet nieuw. Wat wel nieuw is, is het enorme aantal technologische mogelijkheden en het effect daarvan op veiligheidspartners. BART! is een concept technologie die aansluit op bestaande apps en sociale media, de relevante berichten selecteert, en deze gestructureerd aanbiedt aan het juiste loket bij gemeente of politie. Burgers, politie en gemeente werken hierin samen aan een veilige en leefbare buurt. Zo bevorderen we de samenredzaamheid van buurten.

Doorkijkje naar de toekomst

BART! is nu nog in een ontwikkelfase. Samen met de gemeente Den Haag, de politie, CGI, TIGNL en de TU Delft werken we met kleine, experimentele stappen. De ervaringen van de bewoners, betrokken professionals van onder andere politie en gemeenten worden daarbij meegenomen. Hierbij is ook aandacht voor de werkprocessen van gemeente en politie en de bijbehorende juridische en ethische kaders. Wil je meer weten of meewerken aan de doorontwikkeling van BART! in jou veiligheidsregio, stad of buurt?

Experimenteer mee met BART!

Neem contact op met Marijn Rijken

Contact
Roadmap

Nationale Veiligheid: vizier op veiligheid

Samen met partners in het veiligheidsdomein staat TNO pal voor de veiligheid in Nederland. Het vizier is daarbij gericht op een aantal thema’s. En nu de ontwikkelingen steeds sneller gaan, is het meer... Lees verder
Expertise

Expertisegroep Human Behaviour and Training

Complexe omgevingen, snelle veranderingen en nieuwe dreigingen; dat kenmerkt de wereld van organisaties in het defensie- en veiligheidsdomein. Om als organisatie in deze wereld voorop te blijven lopen,... Lees verder

Contact

Ir. Marijn Rijken

  • Maatschappelijke veiligheid
  • Intelligence
  • Samenwerken