Trendradar brengt ontwikkelingen in kaart voor Het Nieuwe Melden (HNM), een programma met visievormend en experimenteel onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen binnen het meldproces. De interactie tussen burgers en hulpverleningsinstanties ten behoeve van veiligheid en dienstverlening staat hierbij centraal.

De wereld verandert continu. Technologische ontwikkelingen en nieuwe toepassingen volgen elkaar in rap tempo op. Nieuwe mogelijkheden voor communicatie tussen mensen onderling en met bedrijven en de overheid scheppen ook verwachtingen voor ‘het melden’. De HNM-Trendradar brengt deze ontwikkelingen in kaart.

‘Lifeline’ voor burgers

Om de veiligheid en (nood)hulpdienstverlening zo goed mogelijk te blijven ondersteunen is het belangrijk te weten wat er speelt qua trends en technologische ontwikkelingen. Deze zullen zowel kansen als potentiele risico’s met zich meebrengen. Vanuit de kennis van deze ontwikkelingen kan een visie en een strategie worden vastgesteld om een ‘lifeline’ voor burgers te kunnen zijn en blijven.

De juiste informatie op de juiste plek

Het waarborgen van veiligheid en het zo goed mogelijk inzetten van (nood)hulpdienstverlening is afhankelijk van de snelheid en overdracht van juiste en relevante informatie naar de juiste schakels in de keten. Maar het gaat ook om interpretatie van deze informatie en vandaaruit correcte vertaling naar efficiënt en effectief handelen. In het meldproces zijn een aantal generieke stappen te onderscheiden: Waarnemen – Melden – Duiden – Opvolgen. In de stap Duiden wordt de gemelde informatie geïnterpreteerd en vertaald naar handelen, dus van: ‘Wat is er aan de hand’ naar: ‘Wat kunnen we doen.’ Deze stap is te zien als de kernstap in het meldproces.

De juiste koers voor Het Nieuwe Melden

Het meldproces is onderhevig aan technische, maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen. Om een ‘lifeline’ voor burgers te kunnen zijn en blijven, dienen we gebruik te maken, dan wel rekening te houden, met deze ontwikkelingen.
Een algemene actie gekoppeld aan maatschappelijke trends is het inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij om de voorkant van het meldproces slimmer te organiseren en daarmee het contact tussen hulpdiensten en burgers te behouden en verder te verbeteren. Qua organiseren kan er ingespeeld worden op bestaande ontwikkelingen van netcentrisch werken. Voor wat betreft het beschermen van informatie zal het bewustzijn moeten worden vergroot en er een groei moeten komen in expertise.
De trendradar laat zien aan welke acties gedacht kan worden voor de verschillende stappen of aspecten uit het meldproces. Met deze acties kan door gericht invulling te geven aan experimenteel onderzoek Het Nieuwe Melden de juiste koers inzetten.

Lees de publicatie voor meer informatie over HNM-Trendradar

Download
Roadmap

Nationale Veiligheid: vizier op veiligheid

Samen met partners in het veiligheidsdomein staat TNO pal voor de veiligheid in Nederland. Het vizier is daarbij gericht op een aantal thema’s. En nu de ontwikkelingen steeds sneller gaan, is het meer... Lees verder
Ons werk

Een nieuwe visie op de modernisering van het 112 meldproces

Burgers gaan er vanuit dat de 112 meldkamers beschikken over alle relevante informatie rondom een incident. Zover is het nog niet. De ICT-systemen, processen en organisatie zijn daar nog onvoldoende op... Lees verder
Contact

Ir. Hans van Vliet

  • Innovatie
  • Innovatiemanagement
  • Technologieradar
  • Trendradar
  • ICT