Cybersecurity en ketens

Veel belangrijke processen in de maatschappij – waaronder een aantal vitale processen – komen door ketens van organisaties tot stand. Ketenorganisaties dragen zorg voor de bescherming van hun eigen producten en diensten en dus voor een deel van de keten. De aanhoudende cyberdreiging heeft echter weinig op met organisatiegrenzen. Het op orde hebben van cybersecurity binnen de eigen organisatie en voor de bescherming van de eigen producten en diensten is niet voldoende om het cyberrisico voor een organisatie, laat staan een proces al geheel, te beheersen.

Cyber-ketenweerbaarheid

Beheersing van het cyberrisico vergt aandacht voor cyber-ketenweerbaarheid. Cyber-ketenweerbaarheid betreft het vermogen van ketens om:

  • zich te beschermen tegen cyberdreigingen,
  • te herstellen van incidenten en
  • zich voortdurend aan te passen aan een veranderend dreigingslandschap.

Whitepaper: Ketenweerbaarheid tegen cyberdreigingen

TNO heeft een whitepaper uitgebracht dat achtergrondinformatie, good practices en een stappenplan biedt voor het vergroten van cyber-ketenweerbaarheid. Het is bedoeld voor organisaties die onderdeel zijn van een keten en cybersecurity willen versterken.

Onderzoek

In 2017 continueert TNO onderzoek naar de cyber-ketenweerbaarheid, met een focus op de verantwoordelijkheid van ketenorganisaties die deel uitmaken van een vitaal proces. Wilt u op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen in dit lopende onderzoek of bent u geïnteresseerd om deel te nemen? Dan nodigen wij u uit contact met ons op te nemen.

Contact

Dr. Theo van Ruijven