Ons werk

De lerende professional: weerbaar en duurzaam inzetbaar

Mentaal gezond blijven is een must voor mensen die werkzaam zijn in het veiligheidsdomein. Maar ook vakinhoudelijke training en opleiding zijn onmisbaar voor de weerbare professional. TNO ontwikkelt tools en dashboards om talentontwikkeling te bevorderen, en om leerprocessen en weerbaarheid te monitoren.

Wilt u weten wat dit kan betekenen voor de medewerkers in uw organisatie?

Neem dan contact op met Barbara van Essen

Neem contact op

Medewerkers die belast zijn met het waarborgen van een veilig Nederland staan onder hoge druk. Hoe houd je hen mentaal gezond en inzetbaar? TNO ontwikkelt methoden en tools om het functioneren van deze ‘hoog risico’ professionals te bevorderen. Hiermee worden risicosignalering en gerichte interventies mogelijk. Ook houden medewerkers zelf de regie in het omgaan met stress, krijgen ze meer inzicht in hun weerbaarheid op individueel en teamniveau en worden doelgerichte interventies mogelijk.

Persoonlijke feedback

Zo heeft TNO een weerbaarheidsmonitor en dashboard ontwikkeld. Beide geven continu inzicht in fysieke en mentale belasting, in interne en externe hulpbronnen en uitkomsten op het gebied van prestatie, motivatie en welzijn. Tegelijkertijd werkt TNO aan een overkoepelend platform met wearable-, app- en dashboarding-technologie. Hiermee kan de professional continu de eigen weerbaarheid monitoren. Met behulp van gepersonaliseerde feedback en voorspellende algoritmen zijn interventies mogelijk die individuele en organisatie-prestaties verbeteren.

Talentontwikkeling

Een tweede pijler onder de weerbare professional is het creëren van methoden en tools om talentontwikkeling, loopbaan en vakmanschap mogelijk te maken op basis van zelfsturing. Het one-size-fits-all-principe voldoet niet meer. Organisaties in het nationale veiligheidsdomein willen op maat gemaakte vormen van leren, waarbij de techniek een ondersteunende rol speelt. Denk hierbij aan gebruik van inzichten op basis van ‘big data’ over de praktijk van het leren.

Dashboard

TNO werkt aan een digitaal platform dat voortdurend inzicht geeft in leerprocessen en leerprestaties. Dit gebeurt door analyse van allerlei leerdata, verzameld in diverse leersystemen over langere termijn. De gegevens worden getoond in dashboards voor individuele of groepen lerenden, begeleiders en de organisatie. Daarbij hoort een leeromgeving die (deels) geautomatiseerd het leeraanbod (vorm en inhoud) voortdurend toespitst op datgene waar een lerende behoefte aan heeft.

70 jaar Defensie Onderzoek

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.