Ons werk

KP 7 Project IMPACT Europe

IMPACT Europe is een onderzoeksproject binnen het onderwerp Security van het 7e kader programma van de Europese Unie. Het doel van het project is om kennis op te bouwen over welke programma's of interventies effectief zijn in het voorkomen van gewelddadige radicalisatie. Het project loopt van januari 2014 tot en met juni 2017. Binnen het project werkt TNO samen met gerenommeerde onderzoeksinstituten binnen en buiten Europa.

Bovendien is een aantal eindgebruikers lid van het consortium. Hieruit blijkt het belang dat in het consortium wordt gehecht aan onderzoeksresultaten die bruikbaar zijn voor eindgebruikers.
Het project zal meer inzicht geven in de volgende drie vragen:

  • Hoe effectief zijn de verschillende programma's of interventies in het tegengaan van gewelddadige radicalisatie?
  • Welk programma is op dit moment het meest effectief?
  • Wat betekent dit voor ons huidig begrip van gewelddadige radicalisatie?

Het resultaat van IMPACT zal de kwaliteit van de programma's en interventies op het gebied van de radicalisatie in Europa verder beteren.

Zie voor meer informatie

Dr. Rosemarie Huver-Rolff

Contact

Dr. Rosemarie Huver-Rolff

  • stress
  • weerbaarheid
  • adaptiviteit
  • hoog risico professionals
  • menselijk presteren & gezondheid
E-mail

70 jaar Defensie Onderzoek

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.