Ons werk

@MIGO: grenscontrole

De komende jaren verandert er binnen de Koninklijke Marechaussee het een en ander in de werkwijze. De marechaussee gaat haar capaciteit nog effectiever en efficiënter inzetten. Een van de manieren om dit te bereiken, is informatie-gestuurd optreden oftewel IGO. Via IGO worden sensoren, netwerken en mensen gekoppeld. Zo kan beter bepaald worden wat er aan de hand is, waar en wanneer dit zich afspeelt, en wat de prioriteiten zijn.

TNO is al sinds 2004 IGO-partner van de marechaussee. Een project dat in 2007 werd afgerond is @MIGO dat een kwaliteitsimpuls aan het mobiel toezicht vreemdelingen geeft. @MIGO is een pre-operationeel systeem dat met laser-geactiveerde camera's de kentekens van passerende auto's leest en online bij diverse instanties checkt of er aanvullende informatie is. Mocht dit zo zijn, dan waarschuwt @MIGO de marechaussee die voorbij de grens klaar staat om verdachte auto's staande te houden. Het systeem is langdurig beproefd bij de grensovergang Hazeldonk aan de A16. Daarnaast zijn er offline modules voor het analyseren van dat en het samenstellen van profielen. Het resultaat dient om locaal operaties aan te sturen en bovenregionaal regie te voeren. Met @MIGO zijn de technische mogelijkheden voor het daadwerkelijk ondersteunen van informatie-gestuurd optreden in de praktijk aangetoond en op hun operationele meerwaarde beproefd. Op basis van de resultaten van @MIGO heeft het Kabinet besloten tot landelijke invoering van het concept.

Downloads

70 jaar Defensie Onderzoek

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.