Ons werk

PROTECTRAIL

The Railway-Industry Partnership for Integrated Security of Rail Transport

PROTECTRAIL is een onderzoeksproject binnen het onderwerp Security van het 7e kader programma van de Europese Unie. Het doel van het project is het ontwikkelen van een modulaire set van oplossingen om het vervoer per spoor te beschermen tegen een breed scala aan externe dreigingen. Op basis hiervan kan elke Europese spoorwegmaatschappij (exploitanten en vervoerders) bestaande technologieën integreren tot een systeem dat helemaal aansluit op hun specifieke eisen en wensen.

Aanpak

PROTECTRAIL verdeelt de vraag 'Hoe kan de veiligheid van spoortransport in Europa verbeterd worden?' in een aantal deelproblemen, die aansluiten bij de behoeften van de spoorwegmaatschappijen: • beveiliging van elektrische en signaleringssystemen • beveiliging van sporen • beveiliging van treinen voor, tijdens en na dagelijks gebruik • waarborgen personele integriteit • bagagecontrole • passagierscontrole • vrachtcontrole • controleren en bewaken transport gevaarlijke stoffen • beveiligen van communicatie- en informatiesystemen • bescherming van gebouwen en infrastructuur Aan de hand hiervan zullen deeloplossingen geformuleerd en gedemonstreerd worden met betrekking tot systeemarchitectuur, organisatorische aspecten en toepassing van technologieën en procedures. De verwachte resultaten van het project zijn een gedeelde visie over actuele en toekomstige dreigingen, de implementatie van deeloplossingen gebaseerd op bestaande technologieën, de integratie van deeloplossingen in een systeemarchitectuur en een demonstratie hiervan in Polen.

De rol van TNO

In PROTECTRAIL bundelen 29 Europese partners, waaronder onderzoeksinstituten als TNO maar ook spoorwegmaatschappijen en industrie, de krachten. TNO levert op verschillende vlakken een bijdrage. De belangrijkste zijn: - het opstellen van een programma van eisen en wensen - camera surveillance - het voorspellen van explosie effecten - tools voor crisismanagement - het doen van aanbevelingen voor 'Future design for security' Het project is gestart in september 2011 en zal 42 maanden lopen. Voor meer informatie over het project en de actuele stand van zaken kunt u terecht op de PROTECTRAIL website.

Drs. Mark van den Brink

Contact

Drs. Mark van den Brink

  • Security
  • Projects
  • Project management
  • Defence
  • International
E-mail

70 jaar Defensie Onderzoek

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.