Ons werk

Slimmer toezicht- de mens, de techniek en de combinatie

De taak van een toezichthouder wordt ingewikkelder. Er wordt van ze verwacht dat ze proactief reageren op wat er om hen heen gebeurt met als doel incidenten te voorkomen, in plaats van op te lossen. Daarnaast krijgen ze steeds meer informatie op basis waarvan ze kunnen overgaan tot handelen; naast de enorme groei van camera's worden nu ook steeds meer andere typen sensoren toegevoegd die ook data genereren. Hoe gaat de toezichthouder daar mee om?

Op dit moment observeren toezichthouders mensen, selecteren ze mensen waar ze iets langer op letten en besluiten ze in sommige gevallen tot het ondernemen van actie. Bijvoorbeeld door een praatje te maken. Voor een belangrijk deel vindt dit nu plaats op intuitie. De effectiviteit van (proactief) toezicht is gebaat bij meer kennis over menselijk gedrag zodat toezichthouders objectiever naar dit soort situaties kunnen kijken, en minder kans hebben dat hun oordelen worden beinvloed door cognitieve vertekeningen zoals stereotypering of tunnelvisie. In verschillende projecten onderzoekt TNO welk gedrag relevant is voor de toezichthouders om naar te kijken, hoe ze hier op een correcte manier op kunnen reageren, hoe ze het beste ondersteund kunnen worden door technische middelen, en hoe ze cogintieve vertekeningen minimaliseren.

Cameratoezicht

Wereldwijd stijgt het aantal camera's fors. De toename van het aantal camera's gaat niet altijd samen met een uitbreiding van het aantal observatoren dat de camera's uitkijkt. Hoe vergroten we toch ons waarnemend vermogen? We richten ons op verschillende gebieden die moeten bijdragen aan beter cameratoezicht. Niet iedereen is bijvoorbeeld even goed in het herkennen van en reageren op incidenten. We onderzoeken welke competenties samenhangen met goede prestaties waardoor cameratoezichtcentrales gerichter kunnen werven en trainen. Ook ontwikkelen we intelligente software die toezichtshouders ondersteunt met proactief toezicht. Bijvoorbeeld videoanalyse software die beelden automatisch analyseert op specifieke gedragingen of incidenten (e.g. agressie, geweld, achtergelaten bagage). Op die manier worden relevante gebeurtenissen gefilterd uit de enorme stroom informatie die toezichthouders moeten verwerken.

Sensing

Niet alleen cameras kunnen gebruikt worden voor toezicht. Een andere manier om ons waarnemend vermogen te vergroten is door op andere manieren informatie te verzamelen (bijvoorbeeld met behulp van geluid- of warmtesensoren, maar ook online informatie). In een aantal steden in de VS worden surveillances op straat gestuurd op basis van berekeningen van een voorspellend model. De eerste reacties zijn zeer positief en de resultaten liegen er ook niet om; in Santa Cruz namen de woninginbraken met 30% af. Werkt dit ook in Nederland? Welke data heb je hier voor nodig? En: Wat kunnen we hier mee? Ethische, maatschappelijke en juridische vraagstukken liggen ten grondslag aan de verdere ontwikkeling en implementatie van dit soort modellen. Deze facetten moeten daarom ook worden meegenomen in onderzoek omtrent dit onderwerp.

Expertise

Intelligent Imaging

Binnen de Intelligent Imaging groep van TNO werken meer dan 40 bevlogen professionals die gespecialiseerd zijn in beeldverwerking, beeldverbetering, beeldanalyse, visuele patroon herkenning en kunstmatige... Lees verder

Contact

Dr. Rick van der Kleij

  • human factors
  • samenwerken
  • teamfunctioneren
  • human-agent teaming
  • cyber security
E-mail

70 jaar Defensie Onderzoek

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.