Ons werk

SOBEK: betaalbare beveiliging voor de waterkant

Een haven was van oudsher een plaats waar handel en verkeer van personen en goederen zonder veel wettelijke restricties mogelijk was. Na de aanslagen van 11 september 2001 in de VS is dit sterk veranderd en zijn wetgeving en beveiligingseisen in havens van kracht.

Implementatie van de International Ship and Port facility Security Code zorgde ervoor dat er vooral allerlei controleprocedures zijn en assets op het land (kades, loodsen, openbare gebieden) van havens beter beveiligd zijn, zogeheten 'landside security'. Wereldwijd is echter nauwelijks beveiliging ingevoerd tegen dreiging vanuit het water, waarmee 'waterside security' de achilleshiel van havenbeveiliging vormt. Indringers aan de waterzijde vormen een terroristische dreiging of richten zich op smokkelactiviteiten, vandalisme of diefstal. De belangrijkste bedreiging zijn kleine snelle boten en duikers. In de toekomst zullen de Europese wetgever of belangrijke partijen voor internationale handel zoals de VS meer 'waterside security' en beveiliging op en onder water vereisen.

SOBEK

Het onderwater detecteren van indringers is met de huidige technieken een uitdaging. Bestaande systemen gebruiken actieve sonar met echoreflectie van uitgezonden signalen. Doordat reflectie ook optreedt aan waterbodem en -oppervlak, scheepshuiden en kadewanden zijn er veel valse alarmen en is detectie en classificatie van indringers niet altijd succesvol. Er is behoefte aan oplossingen waarmee betrouwbaar indringers gedetecteerd worden, met minimale impact op de operationele haventoestand en tegen minimale kosten. Het SOBEK systeem van TNO kan deze behoefte aan meer veiligheid vervullen met behoud van operationaliteit. TNO gebruikt daarvoor een concept met passieve sonar waarmee alleen geluisterd wordt naar geluiden die indringers maken, zonder zelf geluid uit te zenden, waardoor het systeem zich niet verraadt. Passieve sonar werkt beter in een havenomgeving omdat er geen verstoring optreedt door geluidreflecties. Het is een duurzame en energiezuinige oplossing, zonder belasting van het onderwatermilieu en aanmerkelijk goedkoper.

Zie ook onze flyer over SOBEK

SOBEK: New solutions for waterside security

Bekijken

Contact

Dr. ir. Martijn Clarijs

  • sensor technology
  • sonar
  • port security
  • underwater technology
E-mail

70 jaar Defensie Onderzoek

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.