Ons werk

Sociale media in de veiligheidssector

Sociale media bieden allerlei kansen om de dialoog met burgers aan te gaan. Maar wat kan je ermee als organisatie in het veiligheidsdomein? TNO doet voor verschillende opdrachtgevers onderzoek naar zowel technologische als sociale innovaties en kijkt vanuit verschillende projecten naar de mogelijkheden van sociale media. Waar gaan die onderzoeken en projecten over en wat leren ze ons over de rol van sociale media?

Screenshot Twitcident

Burger Melding Signalering

Zodra ergens in Nederland iets gebeurt wemelt het op Twitter direct van de berichten. Samen vormen die berichten een grote berg ongestructureerde data. Maar wel waardevolle data. Het is bijvoorbeeld mogelijk die data te gebruiken om te bepalen wat de ernst van de situatie is en wat de inzet van de hulpdiensten moet zijn. Voor de Gemeente Utrecht ontwikkelt TNO daarom een tool die kan omgaan met de grote hoeveelheden data die op sociale media worden gegenereerd. Het doel is dat met name de politie met behulp van deze tool grote hoeveelheden data kan beheersen en bewerken. Een voorloper van de te ontwikkelen tool is Twitcident. Twitcident analyseert Twitterberichten tijdens crises. Deze tool kan nu al op grote schaal Twitterberichten lokaliseren, selecteert vervolgens de meest betrouwbare berichten en verstuurt deze weer aan Twittergebruikers. Snelle en betrouwbare informatie, daar hebben de mensen bij een incident of ramp immers de meeste behoefte aan.

Verspreiding van tweets van CNN door het Twitter netwerk

Beïnvloeding via sociale media

In SON-M Online onderzoekt TNO de kracht van online sociale beïnvloeding. Dat doen we vanuit drie perspectieven: macro, micro en reflectief:

  • Macro – Gebruikmakend van datamining, social network analysis, agent-based modelling en visualisatie maken we patronen inzichtelijk binnen de grote hoeveelheden online data, zoals de verspreiding van informatie en omslagen in sentiment.
  • Micro - Op het niveau van het individu onderscheiden we drie aspecten: actorkenmerken, boodschapkenmerken en kenmerken van het sociale netwerk. Theorievorming en data-analyse geven ons een inzicht in de invloed die deze aspecten uitoefenen.
  • Reflectief – TNO kijkt ook naar de impact die online sociale media hebben op de samenleving en naar de ethische kant van online sociale beïnvloeding. Waarom doe we dit? TNO heeft de ambitie organisaties de tools te geven om beter inzicht te krijgen in alle denkbare aspecten van online sociale netwerken. Zodat boodschappen via de sociale media altijd effectief zijn.

SWOT van sociale media

Bekijken...
Contact

Dr. Marcel van Berlo

E-mail

70 jaar Defensie Onderzoek

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.