Ons werk

Werken aan een veilige maatschappij

TNO helpt publieke veiligheidsorganisaties – zoals politie, veiligheidsregio’s, Koninklijke Marechaussee, en de ministeries Veiligheid en Justitie en Infrastructuur en Milieu - op hun taken berekend te blijven.

De veelheid van risico’s in onze maatschappij en de dynamiek hiervan maakt veiligheid tot een complex vraagstuk, en dat vraagt om innovatie en samenspel tussen overheid, bedrijven en burgers. Ook door schaalvergroting van de organisaties en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen moeten de veiligheidsorganisaties blijven innoveren.

TNO werkt aan de veiligheidssituatie in Nederland binnen het vraaggestuurde programma Veilige Maatschappij. Goede interactie met belanghebbenden vindt plaats onder regie van het ministerie Veiligheid en Justitie.

Binnen het programma ontwikkelt TNO nieuwe technieken en systemen, maar ook nieuwe methoden om menselijke competenties en samenwerkingsprocessen te verbeteren. De daarvoor benodigde wetenschappelijke kennis wordt met financiering van de overheid opgebouwd in zogeheten Vraaggestuurde Programma’s. TNO benut deze kennis voor vele klanten uit alle sectoren van de maatschappij. Zo heeft TNO een tool ontwikkeld waarmee de observaties van meerdere toezichthouders op complexe locaties wordt gecombineerd en waarmee toezichthouders verdachte personen kunnen taggen. Een ander voorbeeld is de Crisis Communicatiegame, waarmee organisaties het multidisciplinair samenwerken in het veiligheidsdomein kunnen oefenen.

Het programma Veilige Maatschappij bestaat uit vijf onderwerpen:

Ons werk

Naar een veiliger maatschappij door beter herkennen afwijkend gedrag

Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. De politiek stelt dat straten, wijken en openbare ruimten veiliger moeten worden. Om Nederland veiliger te maken heeft TNO... Lees verder

70 jaar Defensie Onderzoek

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.