DINO

Betrouwbare gegevens over de ondergrond zijn bittere noodzaak om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over het gebruik en beheer van ons land. Alle kennis en informatie die we hebben – van 100 jaar oude boorgegevens tot recent geofysisch onderzoek – zijn opgeslagen in het digitale archief DINO (Data en Informatie Nederlandse Ondergrond) van de Geologische Dienst Nederland (GDN). DINO is op weg naar de BRO, Basisregistratie Ondergrond.

Peilbuis waarin grondwaterstanden worden gemeten, die in DINO worden opgeslagen

 

De ondiepe ondergrond

De meeste kennis over de samenstelling van de ondiepe ondergrond (tot ± 500 m diepte) komt uit boringen en sonderingen die uitgevoerd zijn op het vasteland en op het Nederlands deel van de Noordzee. Het belangrijkste deel van een boring is de beschrijving van de sedimenten waar doorheen geboord is. Zijn er gegevens van specialistische meetapparatuur in het boorgat of is er laboratoriumonderzoek aan grondmonsters uitgevoerd, dan worden die ook opgenomen in DINO. Sonderingen geven informatie over de fysische eigenschappen (o.a. draagkracht en samendrukbaarheid) van de ondergrond. Het gegevensbestand voor de ondiepe ondergrond bevat ook geofysische opnames zoals geo-elektrische metingen, seismiek en side-scansonar.

De diepe ondergrond

Gegevens over de diepe ondergrond (dieper dan 500 m) zijn vooral afkomstig van bedrijven die zoeken naar aardolie, aardgas, steenzout of aardwarmte. Deze bedrijven zijn in het kader van de Mijnbouwwet verplicht om hun gegevens beschikbaar te stellen aan de GDN. De informatie blijft een paar jaar confidentieel. Daarnaast beheert DINO ook de productiegegevens van de winning van delfstoffen op grote dieptes, de berekeningen van de olie- en gasreserves en de daarbij behorende vergunningen.

Van toen tot nu

In DINO zit ook alle informatie die vroeger opgeslagen was in een reeks los van elkaar staande archieven, waarvan sommige al meer dan 100 jaar oud waren. Deze oude, analoge archieven zijn inmiddels geschiedenis. Sinds de jaren 1980/90 zijn ze gedigitaliseerd en gestandaardiseerd, opgenomen in DINO, het basisarchief van de GDN. De belangrijkste gegevens zijn afkomstig van grondboringen, grondwaterstanden en data die onder de Mijnwet valt. DINO bevat niet alleen informatie uit de eigen archieven; de database wordt ook gevoed met informatie van derden (bijvoorbeeld waterschappen, oliemaatschappijen). Er wordt bovendien steeds meer gewerkt met ondergronddata en dat is waardevol. Niet voor niets is DINO op weg naar de BRO, de Basisregistratie Ondergrond waar alle gegevens van de ondergrond op een centraal punt samenkomen. Het enige archief van de Geologische Dienst Nederland dat onmogelijk digitaal kan worden gemaakt, is de grote collectie boormonsters in het Centraal Kernhuis. Dat materiaal blijft 'analoog' opgeslagen.

Al deze informatie is toegankelijk voor derden en kan gebruikt worden voor specialistisch of toegepast onderzoek.

Expertisegroepen
Contact

Drs. Mirjam Bartels-de Ruiter

  • DINO
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.