Ons werk

Lokale groene waterstof productie en afname mogelijk

Een breed consortium van bedrijven, waaronder ECN part of TNO, maakt het mogelijk dat vrachtwagens in Noord-Holland in 2020 gaan rijden op duurzame waterstof direct uit wind. De bedrijven werken in het onderzoeksproject DUWAAL aan de ontwikkeling van een groene waterstofeconomie in Noordwest-Nederland gezamenlijk en gelijktijdig de vraag en aanbod van waterstof organiseren en een doorbraak in de waterstoftechnologie versneld te realiseren. Na jaren van onderzoek worden de eerste stappen gezet om een waterstoftankstation op te zetten in Alkmaar. ECN part of TNO werkt onder andere aan een model die de kansen en beperkingen van waterstof aantoont en de ontwikkeling van het waterstof distributiesysteem.

Neem contact op met Lennart van de Burg voor meer informatie of deelname aan dit project

Neem contact op

Waterstof als brandstof

Het vernieuwende in het proces is om direct in de windturbine de elektrolyse plaats te laten vinden, waardoor er meteen waterstof wordt geproduceerd. Deze methode biedt nieuwe optimalisaties binnen de windturbine en voorkomt veel elektrische verliezen, waardoor een waterstofmolen meer en goedkoper energie kan produceren dan een traditionele windmolen. Vervolgens wordt de duurzaam geproduceerde waterstof ingezet als groene transportbrandstof, waardoor niet alleen CO2, maar tevens veel luchtverontreiniging wordt vermeden. Uit onderzoek komt naar voren dat rijden op waterstof uit windenergie binnen redelijke termijn goedkoper wordt dan rijden op fossiele brandstof.

Proeftuin 'DUWAAL Alkmaar Boekelermeer'

Onder leiding van HYGRO, ondersteund door Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) en New Energy Coalition, heeft een consortium met GP Groot, RAVO, ECN part of TNO, Fleetcraft, Composite Analytica en de firma E-Trucks Europe BV de DTKI-Transport subsidie (Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en -innovaties in transport) aangevraagd om een proeftuin op te zetten als onderdeel van het onderzoeksproject DUWAAL. De waterstof uit de windmolen wordt straks gedistribueerd naar verschillende tankstations door heel Noord-Holland. Het doel van deze eerste proeftuin is het realiseren van een eerste waterstoftankstation, twee waterstofvrachtwagens en een waterstofveegmachine. Daarnaast is de proeftuin bedoeld om de techniek verder te ontwikkelen en experimenten met nieuwe vormen van mobiliteit op te zetten om zo het herhalingspotentieel te vergroten.

Zo zal de firma RAVO haar bekende veegmachine ontwikkelen naar een waterstof aangedreven versie. RAVO verwacht veel van deze ontwikkeling gezien de sterke behoefte aan emissievrije mobiliteit in de binnensteden en de mogelijkheden die waterstof voor hun producten biedt.

ECN part of TNO en Composit Analytica werken aan de ontwikkeling van een geïntegreerd opslag, transport- en distributiesysteem voor waterstof. Samen met HYGRO ontwikkelt ECN part of TNO een model waarmee de geïntegreerde waterstofdistributie en tankinfrastructuur geoptimaliseerd kan worden en waaruit de kansen en beperkingen van cold compressed waterstof duidelijk naar voren komen. De verwachting is dat door dit onderzoek waterstof straks goedkoper aan de pomp aangeboden kan worden. In een apart, maar wel gekoppeld project wordt een waterstof windmolen gerealiseerd op het testterrein van ECN part of TNO in de Wieringermeer.

Het bedrijf Fleetcraft heeft als resultaat van het project samen met HYGRO een nieuw bedrijf op gezet, genaamd MOBIHY. MOBIHY stelt zich ten doel keten breed vraag en aanbod te organiseren van waterstof elektrische transportmiddelen en doet dat door full operationeel lease, inclusief waterstof aan te bieden. Daarnaast heeft MOBIHY verschillende afvalinzamelingsbedrijven samengebracht om gezamenlijk vuilniswagens op waterstof te gaan organiseren. In dit project zullen twee waterstofvrachtwagens als demonstratie wagens worden ingezet.

Het eerste Alkmaarse waterstoftankstation wordt gevestigd bij het NXT tankstation op bedrijventerrein Boekelermeer en het tweede zal snel volgen bij het NXT tankstation in Westzaan op bedrijventerrein Hoogtij in Zaanstad. GP Groot heeft het NXT concept ontwikkeld. Beide waterstoftankstations worden volgens de internationale geldende richtlijnen ingericht, zodat iedereen er terecht kan en worden gezamenlijk geëxploiteerd door GP Groot en HYGRO. Het tankstation op de Boekelermeer in Alkmaar zal worden uitgerust met een 350 bar vulpunt voor zwaar vervoer en 700 bar vulpunt voor personenauto’s. Als de realisatie volgens plan verloopt kan halverwege 2020 voor het eerst waterstof worden getankt.

Genoeg duurzame waterstof voor 100 vrachtwagens

“Op het waterstof uit de molen kunnen minstens 100 vrachtwagens gaan rijden ”, vertelt Jan Willem Langeraar van HYGRO. “We nodigen gemeentelijke diensten, transporteurs en particulieren uit om deel te nemen als gebruiker van het waterstofstation. Geïnteresseerden in waterstoftoepassingen voor vrachtwagens kunnen contact opnemen met Jan Willem Gosseling van MOBIHY of bij Erik Metselaar van GP Groot. Particulieren kunnen zich wenden tot hun Hyundai en/of Toyota dealer.”

Contact

Lennart van der Burg MSc

  • Waterstofexpert
  • Electrolyse
  • Warmtenetten
  • Energietransitie
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.