Ons werk

Wereldprimeur: pilotfabriek groene waterstof op zee

De Noordzee is de eerste plek ter wereld waar een proef op stapel staat om offshore een waterstoffabriek te bouwen. Op het olie- en gasplatform Q13a van Neptune Energy, ruim tien kilometer uit de kust van Den Haag, komt een installatie die groene waterstof gaat produceren uit duurzame elektriciteit opgewekt door wind en zon. TNO bedacht het concept en voert het testprogramma uit. Als de proeven succesvol zijn, kan dat een reuzenstap zijn in de energietransitie en ons land tot koploper maken op dit gebied.

Lees meer over onze waterstof projecten

Ga naar pagina
Aan het project doen naast Neptune, TNO en NexStep ook operators NAM, TAQA Energy, Total mee en EBN.


Veel goedkoper

Waterstof is een alternatief voor het gebruik van aardgas in industriële processen, die nu veel CO2-uitstoot veroorzaken. Op termijn is waterstof ook bruikbaar als brandstof voor zwaar transport over de weg, water en mogelijk zelfs door de lucht. En als energiedrager kan waterstof worden opgeslagen om op piekmomenten overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen. Wind op zee wekt elektriciteit op die via electrolyse van zeewater is om te zetten in waterstof en te transporteren via bestaande gasleidingen. Transport van de waterstof gasmoleculen is veel goedkoper dan dat van elektronen via zware elektriciteitskabels vanaf windparken in de Noordzee naar het land.

Tweede leven voor platforms

Nu de bouw van windparken op zee in gestaag tempo doorgaat en ze steeds verder uit de kust komen te liggen, is het zaak te onderzoeken wat de meest robuuste en goedkope manier is om de daar opgewekte elektriciteit aan land te krijgen. Offshore wind moet op termijn onze belangrijkste duurzame energiebron zijn, nog groter dan wind op land, zon, geothermie en biomassa.

Er zijn meer vliegen in één klap te slaan: op de Noordzee staan veel platforms die aan het einde van hun levensduur zijn en moeten worden afgebroken en er liggen tal van gaspijpleidingen. Die kunnen nu een tweede leven krijgen voordat ze definitief worden opgeruimd.

Veel winnaars

Als de proef slaagt, zijn er vele winnaars. TenneT moet de elektriciteit uit wind op zee aan land te brengen en hoeft dan niet te investeren in dure kabels en andere elektriciteitsinfrastructuur. Transport van waterstof kan via de bestaande leidingen. De eigenaren van de platforms hebben, nu de gaswinning op veel plekken op zee eindigt, in potentie een nieuwe businesscase. Fabrikanten van electrolysers, apparaten die water splitsen in water- en zuurstof maar die nu uitsluitend op land worden gebruikt, gaan een nieuwe generatie ontwikkelen om dat op zee te kunnen doen.

Nergens ter wereld vertoond

TNO werkt in de pilot daarom nauw samen met zowel de operators van de platforms als de fabrikanten. De omstandigheden om duurzaam waterstof te produceren op zee zijn van een heel andere orde dan op land: grote afstanden, zout water, harde wind, meer slijtage, hogere installatiekosten, duurder onderhoud. Daarentegen zijn er grote kostenvoordelen te verwachten in het transport en opslag van grootschalige windenergie. Het wordt voor beide partijen interessant deze nadelen met innovaties om te zetten in een rendabele activiteit. TNO levert kennis over sensoren en datacommunicatie om de installaties op afstand onbemenst te kunnen laten functioneren, over procestechnologie, offshore operaties, meettechniek, veiligheid en energiesystemen. Deze complexe vraagstukken zijn nog nergens ter wereld in samenhang in de praktijk beproefd. Dit project kan ook een springplank zijn naar energie eilanden op zee waar ook waterstof productie wordt gepland.

Grote milieuwinst

De proeffabriek, die in 2020 wordt gebouwd op het Neptune-platform en in 2021 operationeel moet zijn, krijgt de capaciteit van één megawatt. Ogenschijnlijk weinig, maar als de door TNO bedachte methodiek en technologie werkt, staat niets opschaling in de weg. En de winst voor het milieu is groot: elke duurzaam geproduceerde kilogram waterstof bespaart tien kilo CO2 ten opzichte van de waterstof geproduceerd uit aardgas.

Nieuws

North Sea Energy programma: samenwerking wind en gas op de Noordzee loont

28 mei 2018
Vandaag presenteert het TKI North Sea Energy programma in het Zuiderstrandtheater in Den Haag de eerste resultaten. Het onderzoeksprogramma is gericht op het verder ontwikkelen van kansen voor de energietransitie,... Lees verder
Nieuws

H-vision: Rotterdamse haven verduurzamen met blauwe waterstof

02 juli 2019
Het bedrijfsleven in de Rotterdamse haven zet de energietransitie in een hogere versnelling. Dat gaat gebeuren door op grote schaal blauwe waterstof te produceren en toe te passen in industriële processen.... Lees verder
Nieuws

Startschot voor ontwerp gigawatt elektrolysefabriek

20 maart 2019
Om de Nederlandse industrie van duurzame waterstof te kunnen voorzien moet er nog veel gebeuren. Duurzame waterstof is te maken via elektrolyse van water, met elektriciteit uit wind en zon. Om dit naar... Lees verder
Contact

Dr. ir. René Peters

  • Waterstof
  • Gas
  • LNG
  • Transitie
  • Offshore Energie
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.