Ons werk

4 manieren om de industrie CO2 neutraal te maken

De CO2 uitstoot van onze industrie is 30% van de totale CO2 uitstoot in Nederland. Wij zijn in Nederland nog altijd vrijwel helemaal afhankelijk van fossiele brand- en grondstoffen. ECN part of TNO ontwikkelt binnen vier routes (manieren) verschillende oplossingen om de uitstoot van CO2 in 2050 tot zelfs nul te reduceren.

Vier routes


Op weg naar een duurzame en circulaire industrie heeft ECN part of TNO vier routes uitgewerkt:

1.  Elektrificatie productieprocessen; Elektrificatie van productieprocessen is onontkoombaar om de industrie netto CO2-neutraal te maken.

2.  Verduurzaming warmtehuishouding; Dubbele winst is er als de industriële warmtepomp is aangedreven door duurzaam opgewekte elektriciteit. 

3.  Afvang, hergebruik en opslag van CO2; We werken voor en met industriële partijen en wetenschappelijke instellingen aan een verbetering en brede uitrol van technieken die binnen afzienbare tijd op de markt kunnen komen. 

4. Efficiency en circulariteit; Door industriële processen efficiënt en circulair te maken hebben ze minder energie en grondstoffen nodig en komen er minder emissies en afvalstoffen vrij.

Lees hier als je geïnteresseerd bent in een bredere uitleg over deze 4 routes.

Voor deze maatschappelijke en economische uitdaging werkt ECN part of TNO nauw samen met overheid en bedrijfsleven. Onze kennis en onderzoek leiden tot toepasbare innovaties waarmee de CO2-doelstellingen gehaald kunnen worden. Samen met marktpartijen werkt ECN part of TNO aan het versnellen van technologische oplossingen om de overgang naar een CO2 neutrale industrie mogelijk te maken op een manier die de procesindustrie in staat stelt om de energietransitie kosteneffectief te maken en tegelijkertijd nieuwe (export-)kansen creëert voor de maakindustrie in Nederland. Ook moeten innovaties in processen en producten ervoor zorgen dat Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats wordt voor de nieuwe duurzame industrie.

Ook samenwerken met TNO op het gebied van CO2 reductie? Vraag naar de mogelijkheden bij Jaap Vente specialist op dit gebied.

Lees hier voorbeelden van nieuw ontwikkelde innovaties die door middel van projecten en samenwerkingen tot stand zijn gekomen of nog in ontwikkeling zijn.
TNO insights

Een industrie zonder CO₂-uitstoot… Hoe gaan we dat doen?

15 maart 2019
In Nederland is de industrie verantwoordelijk voor 30 procent van alle CO₂-uitstoot. Een aanzienlijk aandeel dus. Ondertussen liggen er ambitieuze klimaatdoelen. De grote uitdaging: hoe komen we zo snel... Lees verder

Dr.ir. Jaap Vente

Contact

Dr.ir. Jaap Vente

  • Sustainable Process Technology
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.