Ons werk

Comfortabel en betaalbaar naar aardgasvrije wijken

Betrekken en stimuleren inwoners cruciaal voor aardgasvrije toekomst

Afscheid nemen van het aardgas is een rigoureuze stap in de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Gemeenten spelen hierin een centrale rol als aanjager en regisseur. Deze rol kunnen ze alleen goed vervullen als zij nauw samenwerken met hun inwoners, lokale burgerinitiatieven, bedrijven en andere betrokkenen. In de paper ‘Lekker warm, zonder aardgas’ doet ECN part of TNO hiervoor aanbevelingen.

Keuzevrijheid van bewoners voor alternatieve warmteconcepten is de beste manier om te komen tot innovaties en kostendalingen. Draagvlak creëren en het enthousiasmeren van burgers zijn cruciale succesfactoren in de energietransitie.

Stimuleer pioniers

Er is een groot verschil met de overstap van kolen op aardgas indertijd. Dat was een door de overheid geregisseerde operatie. Nu zijn er veel meer partijen die een actieve rol kunnen spelen. Bewoners van een wijk slaan bijvoorbeeld de handen ineen voor de aanschaf van een gezamenlijke warmtepomp of windturbine. In de paper pleit ECN part of TNO ervoor dat gemeenten zulke initiatieven stimuleren. Daarnaast hebben zij een rol bij het aandragen van betaalbare alternatieven voor aardgas, zodat burgers niet in de kou staan, maar in ieder geval daarop kunnen terugvallen.

Gemeenten past een rol om burgers en bedrijven te verbinden, kennis te delen, bijeenkomsten te organiseren en gericht subsidies te verlenen. Ook kunnen ze lokale initiatieven ondersteunen die kleinschalige warmtenetten willen organiseren, seizoensopslag, slimme inzet van collectieve warmtepompen of aansluiting op goedkope bronnen voor duurzame warmte. In landen om ons heen, waar aardgas nooit vanzelfsprekend was, blijken burgerinitiatieven een groot succes. Het is van belang daarmee in ons land te gaan experimenteren.

 

Betere en goedkopere technieken op komst

Het afscheid van aardgas kan sneller verlopen dan voorzien door kostendalingen op verschillende fronten. Naarmate meer wijken van het aardgas af gaan worden de technieken beter en goedkoper. Dit gebeurde ook bij zonnepanelen, batterijen en windenergie. Verder zullen nieuwe methoden en businessmodellen voor grootschalige renovaties de kosten drukken. ECN part of TNO ontwikkelt concepten om hele straten in één keer snel aan te pakken. Als we op industriële schaal gaan renoveren zullen de kosten fors dalen. De investeringen in deze innovaties zijn dan veel sneller terug te verdienen. Een besparing van duizend euro per woning levert voor heel Nederland zo’n zes miljard euro op. Maar ECN part of TNO verwacht dat dit een veelvoud kan worden.

In de paper ‘Lekker warm, zonder aardgas’ geeft ECN part of TNO suggesties om stapsgewijs over te schakelen van aardgas op andere bronnen van energie. Het lukt alleen als consument, bouwbedrijven, installateurs, de energiesector, gemeenten en rijksoverheid anders gaan samenwerken.

Lees ons TNOTIME artikel en download de paper ‘Lekker warm, zonder aardgas’

Hoe maken we Nederland aardgasvrij

Prof. mr. dr. Annelies Huygen

Contact

Prof. mr. dr. Annelies Huygen

E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.