Ons werk

Warmtenet van de toekomst: duurzaam, flexibel, betaalbaar

In de toekomstige warmtevoorziening gaan slim ontworpen warmtenetten een grote rol spelen als vervanger van aardgas. Nu wordt slechts vijf procent van de woningen verwarmd via warmtenetten. De nieuwe netwerken, niet langer gevoed door gasgestookte centrales maar door duurzame energiebronnen, moeten op termijn tenminste een derde van de woningen van warmte voorzien. ECN part of TNO levert hiervoor unieke kennis.

Stadsverwarming is een klassiek concept. Vanuit een gasgestookte centrale of afvalverbrander gaat er warmte op hoge temperatuur naar de radiatoren in de woningen. Eén bron, hoge temperatuur, veel afnemers. Voor de transitie van fossiele bronnen naar duurzaam opgewekte warmte moeten de toekomstige netwerken bronnen als aardwarmte, zonnewarmte of thermische energie uit oppervlaktewater moeiteloos kunnen verwerken en distribueren.

Nieuwe concepten voor warmtenetten

We werken daarom met partners aan  nieuwe concepten voor warmtenetten. Niet alleen moeten die geschikt zijn voor verschillende soorten duurzame bronnen; ze  moeten ook in staat zijn verschillende typen gebruikers, van woningen tot tuinbouw, van warmte te voorzien. Dat betekent dat er verschillen zijn in de warmtevraag. Bestaande bouw krijgt nog water op zeventig graden geleverd, terwijl veertig graden voor nieuwbouw volstaat.

Complexe balans

Het gaat om warmtenetten van de toekomst, maar de plannen zijn in veel gemeenten en regio’s juist op dit moment in de maak. En dus is het zaak in de ontwerpen nu al rekening te houden met de complexe balans tussen aanbod sen afname van warmte. Er zal veel meer diversiteit en dynamiek gaan ontstaan. Er dienen zich tal van nieuwe spelers aan die in de transitie een rol van betekenis willen spelen. Hoe kunnen we slim verbinden tussen grootschalige regionale netwerken en lokale initiatieven van bewoners, VvE’s of woningcorporaties? Hoe gaan top-down projecten bottom-up initiatieven omarmen? Welke rol geven we aan duurzame elektriciteit in een warmtenet? Het is goed om in het ontwerp rekening te houden met al deze ontwikkelingen. Een ontwerp dat flexibiliteit levert wordt daarmee van groot belang.

Groot en klein combineren

ECN part of TNO ontwikkelt daarom samen met partners nieuwe ontwerpen voor slimme netwerken waarin verschillende typen warmtebronnen en gebruikers op een slimme manier zijn verbonden. Dat doen we samen met onder meer warmteproducenten, netbeheerders, energieleveranciers, gemeenten, en regionale samenwerkingsverbanden.

Unieke kennis

ECN part of TNO beschikt over unieke kennis van de verschillende duurzame bronnen, in het bijzonder geothermie. De rol van aardwarmte kan van 3 petajoule nu uitgroeien tot 250 PJ in 2050. Verder weten we veel van innovatief ontwerpen en slim aansturen van de nieuwe warmtenetten. Ook hebben we gedegen kennis over de warmtevraag in de gebouwde omgeving, over thermische systemen en het samenspel tussen technologie en markt. Zo helpen we warmtenetten  te realiseren, die duurzaam, flexibel en betaalbaar zijn, en geven we invulling aan de toekomstige warmtevoorziening.

Contact

Dr. ir. Martijn Clarijs

  • sensor technology
  • sonar
  • port security
  • underwater technology
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.