Minder productie per windturbine, toch grotere opbrengst

ECN part of TNO doet onderzoek om windenergie goedkoper te kunnen produceren en transporteren. Onder andere door innovatieve elektrische infrastructuur en een geïntegreerd ontwerp, installatie en regeling van middelgrote en grote windparken op zee kunnen de kosten voor productie en transport naar verwachting behoorlijk worden teruggebracht.

Nederland bouwt in de nabije toekomst diverse middelgrote en grote windturbineparken in het Nederlandse deel van de Noordzee. Grote uitdagingen hierbij zijn de aansluiting van deze windparken en de inpassing van deze variërende elektriciteitsproductie op het landelijke elektriciteitsnet. Een ander belangrijk oogmerk is om de elektriciteitsproductie en het transport ervan goedkoper te maken.

Multifunctioneel gebruik offshore infrastructuur

De kosten voor elektriciteitstransport kunnen onder meer worden gereduceerd door offshore windparken via Interconnectoren aan te sluiten. Met deze zware elektrische infrastructuur kan opgewekte energie in het ene land over zee naar het andere land kan worden geleid. Een innovatie is om windparken in de toekomst direct aan deze Interconnectoren te koppelen, zodat de elektriciteit kan worden geleverd aan het land met de hoogste momentane marktprijs. Daarbij kan dezelfde infrastructuur efficiënt worden benut voor zowel transport van windenergie als voor internationale handel tussen de aangesloten landen in periodes van lagere windproductie. Netbeheerders als TenneT, Energienet.dk en ook offshore wind ontwikkelaars werken actief mee aan deze ontwikkelingen.

Active Wake Control

De onderzoekers van ECN part of TNO houden zich daarnaast bezig met kostenreductie in de productie van windenergie door andersoortige technische innovaties en slimme combinatie van technologieën. Het potentieel van windenergie kan beter worden benut door schaalvergroting. Ze onderzoeken in pilots wat het beste layout voor een windpark is, zodat het beste kostenplaatje wordt bereikt. Dat doen ze door verschillende disciplines bij elkaar te brengen. Active Wake Control is daar een voorbeeld van.In Active Wake Control wordt de productie van de windturbines in een windpark nauwkeurig op elkaar afgestemd. Meestal gebeurt dat door windturbines vooraan in het windpark een lagere productie te laten draaien, zodat er meer wind is achter in het windpark. De totale opbrengst is – ondanks de lagere productie van de eerste windturbines – daardoor groter.

Achter de windturbines is de windsnelheid lager. Doel is om die zogenoemde zogverliezen zo klein mogelijk te houden. Dat kan door een actieve regeling van alle individuele windturbines in een park, al naar gelang de windrichting en windsnelheid. Vooral in offshore windparken is zo veel winst te behalen.

Naar grootschalige opwekking van windstroom
Contact

Dr.ir. Stoyan Kanev

  • Wind Energy Technology
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.