Ambitie

De ambitie van de ECN part of TNO is om samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie te versnellen zodat Nederland in 2050 een energiehuishouding zonder CO2-emissies heeft. De energietransitie biedt het Nederlands bedrijfsleven ook de kans om voorop te lopen en hun innovatieve producten te exporteren en zo wereldwijd bij te dragen aan de energietransitie.

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen is het nodig de energietransitie te versnellen. De uitdaging is om de CO2-emissies te laten dalen door duurzame energie versneld in te faseren en fossiele energie soepel uit te faseren, terwijl de energievoorziening veilig, beschikbaar en betaalbaar blijft. Tevens is energiebesparing een belangrijk middel. De energietransitie vereist grote technische en maatschappelijke omwentelingen in alle sectoren van de economie, bij overheden en bij burgers.

Voor de transitie naar een energiehuishouding zonder CO2-emissies zijn technische, sociale en beleidsinnovaties nodig. ECN part of TNO heeft de ambitie een Europese topspeler te worden die deze kennis en technologie ontwikkelt en toepast. Dit doen we door samen met het Nederlandse bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en de overheid de uitdaging aan te gaan om de energietransitie te realiseren.

ECN part of TNO heeft een tweeledige missie: de energietransitie versnellen én de concurrentiepositie van Nederland versterken. ECN part of TNO verricht onafhankelijk en internationaal toonaangevend onderzoek en we staan voor een agenderende, initiërende en ondersteunende rol voor overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.