ECN part of TNO maakt het verschil

Met het bundelen van ECN en TNO energie-expertise heeft ECN part of TNO alle kennis in huis om de overgang naar een betrouwbare energievoorziening zonder CO2-emissies te versnellen. Tot nu toe moesten bedrijven en overheden voor het ene onderwerp bij ECN zijn en voor het andere bij TNO. Nu duurzame energie echt is doorgebroken in de NL-energiemarkt werkt dat niet meer: verschillende vormen van energieopwekking, -transport en gebruik van energie zijn steeds meer verbonden.

ECN part of TNO zal als toegepaste onderzoeksinstelling ook uitdrukkelijk de verbinding zoeken met andere onderdelen van TNO. Denk hierbij aan de units industrie of circulaire economie. Het is juist op deze onderdelen dat we kunnen komen tot verrassende kruisbestuivingen en waar 1+1 echt 3 kan worden. Een voorbeeld hiervan is bijv. sensortechnologie die in de unit Defensie is ontwikkeld. Hierbij wordt gekeken of je die ook kunt gebruiken om te bepalen of een windturbine op zee al onderhoud nodig heeft.

Er is nu een kennisinstelling die kan helpen integrale vragen te beantwoorden, hieronder enkele voorbeelden:

Hoge-temperatuurwarmte voor de industrie
TNO weet veel van geothermie: waar is potentieel, hoe het veilig te winnen. ECN van de warmtebehoefte van de industrie en ontwikkelt warmtepompen om de aardwarmte om te zetten naar warmte op de temperatuur waar specifieke bedrijven behoefte aan hebben.

Hoe de energie van offshore wind naar land te krijgen?
ECN weet alles van planning, gebruik en productiepatronen van offshore windenergie. TNO heeft veel kennis van de offshore gas-infrastructuur. Samen kunnen we systemen ontwerpen om zo voordelig mogelijk de windenergie vanaf de Noordzee aan land te brengen.

Energieproducerende concepten in de bouw
TNO werkt nauw samen met de bouwsector om energieproducerende concepten te ontwikkelen die gebruikt worden voor de renovatie van bestaande bouw of nieuwsbouw. ECN ontwikkelt aantrekkelijke nieuwe zonne-energiesystemen die goedkoop geproduceerd kunnen worden en optimaal geïntegreerd kunnen worden in de energie producerende bouwdelen.

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.