Voorbeelden van innovatie waar TNO en ECN samen aan (gaan) werken

De ambities van ECN part of TNO zijn geformuleerd in acht samenhangende innovatieprogramma’s (roadmaps) die aansluiten bij de energieagenda en het Regeerakkoord. ECN part of TNO streeft met deze programma’s naar een significante toename van zonnestroom, grootschalige opwekking van windstroom, een breed gedragen energietransitie, energie producerende gebouwde omgeving, CO2-neutrale brand- en grondstoffen, CO2-neutrale industrie en een duurzaam en betrouwbaar energiesysteem. Met de nieuwe innovatieprogramma’s van ECN part of TNO bestrijken we alle relevante onderdelen van de energietransitie. Dagelijks werken er 700 toponderzoekers van ECN part of TNO aan het versnellen van de energietransitie. Onderstaande voorbeelden waar we aan werken en een internationale leidende positie in nastreven.

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.