Naar CO2-neutrale BRAND- EN GRONDSTOFFEN

Voor verregaande reductie van CO2-uitstoot is een grote transitie nodig in de vervoersector waar op aardolie gebaseerde brandstoffen nu dominant zijn. Voor personenvervoer is elektrisch rijden een belangrijke optie. Voor zwaar vrachtvervoer, scheepvaart en luchtvaart zullen de komende decennia CO2-neutrale vloeibare brandstoffen nodig zijn. ECN part of TNO ontwikkelt technologie voor brandstofproductie op basis van biomassa en op basis van elektriciteit (power-to-fuels). De productie van brandstoffen hangt nauw samen met de productie van duurzame grondstoffen voor de chemische industrie. Verduurzaming van de petrochemische industrie is voor Nederland een belangrijke uitdaging, want de sector is één van de pijlers van de Nederlandse economie.

8 - 9mei

Workshop Afvalvergassing

Petten en Groningen | ECN part of TNO
Iedereen heeft met afval te maken; zowel thuis, in de agrarische als in de chemische sector. Zelfs bij afvalbedrijven ontstaan afvalstromen waar geen goede toepassing voor is. Als vertegenwoordiger van... Lees verder
Innovatieprogramma’s

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.