Naar een breed gedragen ENERGIETRANSITIE

Om de transitie naar een energiehuishouding zonder CO2-emissies voor elkaar te krijgen zijn veranderingen in de economie, in businessmodellen, in wetgeving en in gedrag van consumenten noodzakelijk. ECN part of TNO ontwikkelt kennis op het gebied van maatschappij- en gedragswetenschappen in nauwe samenwerking met de andere roadmaps. De nieuwe unit ECN.TNO heeft diepe kennis over de gehele breedte van het energiesysteem. Die kennis gebruiken we om goed onderbouwde visies op onderdelen van de energiehuishouding op te stellen die bijdragen aan het publieke debat. ECN part of TNO ondersteunt overheden op alle niveaus bij de energietransitie. Daarnaast zijn ook brancheverenigingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven afnemers van de kennis.

Innovatieprogramma’s

Drs. Harm Jeeninga

Contact

Drs. Harm Jeeninga

E-mail

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.