Naar een CO2-neutrale INDUSTRIE

De industrie gebruikt hoge-temperatuur warmte voor haar productieprocessen. Bij het opwekken daarvan komt veel CO2 vrij. ECN part of TNO ontwikkelt oplossingen om de hoge-temperatuur warmtevoorziening te verduurzamen, zoals warmtepompen, groen gas en ultra-diepe geothermie. Daarnaast werken we aan energiebesparing en nieuwe productieprocessen die veel minder CO2 uitstoten. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van duurzaam opgewekte elektriciteit en duurzame grondstoffen. Tenslotte ontwikkelt ECN part of TNO voor verschillende industriële processen kennis voor het afvangen en opslaan van CO2. Er wordt nauw samengewerkt met de energie-intensieve industrie, zoals de staalindustrie, de chemie, de voedingsmiddelenindustrie en met de apparatenbouw.

Innovatieprogramma’s

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.