Naar een duurzaam en betrouwbaar ENERGIESYSTEEM

Onder andere door de snelle toename van zonne- en windenergie is de aanbodkant van het energiesysteem sterk aan het veranderen. Om de energielevering veilig, betrouwbaar en betaalbaar te houden is op korte termijn nieuwe kennis en technologie nodig op het gebied van transport en opslag van energie. Daarnaast raakt het energiesysteem steeds meer verknoopt; elektriciteit kan bijvoorbeeld worden omgezet in warmte en waterstof en gebruikt worden voor de productie van grondstoffen. Het is van groot belang dat systeemkeuzes toekomstbestendig zijn. ECN part of TNO biedt hulp bij de afweging voor keuzes bij de integratie van duurzame energiesystemen, onderzoekt flexibilisering van energieopwekking en -gebruik en ontwikkelt technologie op het gebied van conversie en opslag van energie.

Innovatieprogramma’s

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.