Naar een energie producerende GEBOUWDE OMGEVING

Woningen en kantoren gebruiken veel energie, onder andere voor verwarmen en koelen. Nederland heeft de ambitie om het gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving te vervangen door duurzame alternatieven. Energiebesparing door renovatie van gebouwen, door slimme technologie én door gedragsverandering van de bewoners is de eerste stap in verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daarnaast moet het aanbod van warmte verduurzaamd worden. Dat kan door middel van elektrische warmtepompen en geothermie. Samen met bouwexperts vanuit andere delen van TNO ontwikkelt ECN part of TNO technologie zoals warmtepompen en innovaties voor warmte- en koudeopslag en warmtenetten. Ook ontwikkelt ECN part of TNO kennis om gebouwen energieproducerend te maken, door slimme integratie van bijvoorbeeld zonne-energie in bouwdelen. De bouwsector is hierbij een natuurlijke partner, evenals bedrijven die apparaten en bouwdelen produceren en die in Nederland en het buitenland verkopen.

Innovatieprogramma’s

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.