Naar grootschalige opwekking van WINDSTROOM

Voor Nederland is windenergie, en vooral windenergie op zee, één van de belangrijkste vormen van duurzame elektriciteitsproductie. ECN part of TNO ontwikkelt kennis die het mogelijk maakt dat offshore windparken op korte termijn tegen concurrerende tarieven stroom produceren zonder subsidie. Een van de belangrijkste manieren om de kosten van offshore windenergie te laten dalen is de ontwikkeling van grotere turbines. ECN part of TNO ontwikkelt hiervoor nieuwe kennis: van de verankering op de zeebodem tot de aerodynamica van het windturbineblad en van het onderhoud van de turbines tot de aansluiting op het elektriciteitsnet. Deze basiskennis wordt door de overheid gebruikt voor het maken van beleid en door bedrijven voor de ontwikkeling van hun producten en diensten. Nederlandse bedrijven zijn wereldspelers op het gebied van de constructie van windparken op zee. ECN part of TNO heeft unieke onderzoeksfaciliteiten, zoals de mogelijkheid om een breed scala aan prototypes van windturbines te testen, waar veel grote fabrikanten gebruik van maken.

Innovatieprogramma’s

Drs. Harm Jeeninga

Contact

Drs. Harm Jeeninga

E-mail

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.