TNO en ECN, samen de organisatie voor nationale energie-innovatie

Om de energietransitie te versnellen en betrouwbaar te houden is dringend toegepast onderzoek nodig. Zowel TNO als ECN boeken al jaren goede resultaten met toegepast onderzoek. Zo zit in meer dan 50% van de zonnepanelen in de wereld ECN techniek. En heeft TNO ontzettend veel kennis opgebouwd over CO2 opslag, cruciaal om doelen uit het regeerakkoord te halen.

In de visie van ECN part of TNO moeten alle schakels in de innovatieketen met elkaar verbonden zijn om optimaal te kunnen samenwerken. ECN en TNO werken al jaren samen (ook met bedrijfsleven, universiteiten en overheden) in verschillende projecten en dat heeft tot interessante resultaten geleid. Bijvoorbeeld op het gebied van zonne-energie met Solliance in Eindhoven.  Waar we er naar streven om productieprocessen en –systemen te ontwikkelen die uiteindelijk de PV -industrie in Nederland en Europa versterkt. Of VoltaChem waar we samen met de topsector Chemie voor de uitdaging staan om de chemische industrie te elektrificeren. Het programma is gericht op het gebruik van hernieuwbare energie in de chemische industrie voor de productie van warmte, waterstof en chemicaliën. Of SEAC (Solar Energy Application Centre) wat een samenwerking is van ECN, TNO en branchevereniging HollandSolar gericht op het ontwikkelen van nieuwe concepten voor toepassing van zonne-energie in gebouwen en in infrastructuur. Zo heeft SEAC samen met bijvoorbeeld Rijkswaterstaat en MKB-ers een testprogramma voor drijvende zonnepanelen opgezet.

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.