Sustainable Geo Energy

Sustainable Geo Energy ondersteunt de energietransitie door kennis te ontwikkelen en delen met onze partners en klanten wereldwijd. Vanuit nauwe samenwerking met operators, energiebedrijven, energie-intensieve industriële sectoren, mkb en overheden bieden we een creatieve visie op deze materie. We richten ons op haalbaarheidsstudies, ondergrondse risico's en monitoring vanuit onze expertise in toegepaste geologie en geo-engineering.

CO2-afvang, -hergebruik en -opslag

CO2-afvang, -hergebruik en -opslag is onderdeel van de energietransitie. Sustainable Geo Energy heeft ruim 20 jaar ervaring met CCUS (bijv. EU FP7 CO2Remove; het nationale onderzoeksprogramma CATO-2). TNO dekt de hele CCUS-keten van afvang tot opslag. Onze expertise is gebaseerd op het vakmanschap en de creativiteit van onze mensen, in combinatie met ervaring in:

 • Haalbaarheidsstudies van potentiële CCS-locaties
 • Monitoringprogramma's en risicostudies
 • Onderzoeksprogramma's betreffende grootschalige demonstratieprojecten, kleinschalige pilots en randvoorwaarden zoals regelgeving en capaciteitsschattingen.

Geothermie

Hitte en elektriciteit uit geothermische energie is een duurzame bron met potentie. Het zou kunnen voorzien in 5-10% van de energievraag in energie-intensieve regio's. Theoretisch kan 40% van het wereldenergiegebruik duurzaam geproduceerd worden door natuurlijke warmtestroming in de aarde. Wij richten ons op geothermische aquifers in voldragen olie- en gasbekkens en op enhanced geothermal systems. We hebben expertise op het gebied van de aardse temperatuurhuishouding en we vertalen de door TNO opgebouwde kennis in olie-, gas- en CO2-opslag naar geothermische toepassingen:

 • Onderzoeksprogramma's naar operationele problemen en pushing the limits voor EGS
 • Resource assessment en haalbaarheidsstudies
 • Monitoringprogramma's and risicostudies
 • Technische ondersteuning van overheden en industrie inclusief mkb, in het bijzonder in grootschalige stedelijke (her)ontwikkelingsprojecten en in ontwikkelingslanden
 • Integratie van lokaal geproduceerde warmte of elektriciteit in smart grids.

Met schone kolen worden verschillende alternatieve technologieën aangeduid, waarmee de omvangrijke globale kolenreserves op een milieuvriendelijkere manier kunnen worden gewonnen. Sommige alternatieven worden al toegepast, anderen vereisen nog grote technische innovaties.

(Enhanced) Coal bed methane (E)CBM

Deze methode produceert methaan uit kolenlagen middels putten. De gasproductie kan worden vergroot door CO2-injectie, waarbij de CO2 wordt geadsorbeerd door de kool. Wij bieden:

 • Seismische datainterpretatie
 • Reservoirgeologie
 • Karakterisatie van kolen
 • CO2 opslag performance assessment

Underground coal gasification (UCG)

Met UCG worden kolen omgezet in gas door in situ verbranding, waarbij het gas wordt geproduceerd d.m.v. een productieput. Wij richten ons in het bijzonder op:

 • Procescontrole
 • Gekoppelde modellering
 • Monitoring
 • Technisch-economische berekeningen betreffende het duurzame gebruik van UCG-syngas
Ons werk

CO2CARE

CO2 Site Closure Assessment Research. CO2CARE aims to support the large-scale demonstration of CO2 Capture and Storage (CCS) technology on one specific point in the process: research the requirements... Lees verder

Expertisegroepen

Dr. Sven van der Gijp

Contact

Dr. Sven van der Gijp

 • CO2 Capture
 • CCUS
 • energy storage
 • duurzaamheid
 • EGR
E-mail

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.