Duurzame chemie

Duurzaamheid en decarbonisatie behoren tot de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van nu, rekening houdend een toename van de vraag naar energie en middelen. Het is van het grootste belang om de impact van de chemische industrie op extra vervuiling tot een minimum te beperken door producten en processen te ontwerpen die het gebruik en de opwekking van gevaarlijke stoffen minimaliseren, zoals bijvoorbeeld door implementatie van "groene chemie".

TNO is actief betrokken bij de toepassing van groene chemieoplossingen voor de productie van industriële chemicaliën door zich te richten op de ontwikkeling van chemische productieprocessen van bio-gebaseerde grondstoffen en duurzame verwerking. TNO heeft een rijke expertise in de ontwikkeling van chemische productieprocessen met een eigen aanpak, van idee tot principe-bewijs, patenteren, procesontwikkeling en toepassingstesten. Techno-economische analyse wordt uitgevoerd en verfijnd met de ontwikkeling van de technologie.

Onze expertise:

  • Ontwikkeling, ontwerp en testen (piloting) van chemische processen;
  • Constructie van testeenheden op laboratorium- cq testschaal;
  • Techno-economische analyse van chemicaliënbproductie in verschillende stadia van procesontwikkeling;
  • Bio-gebaseerde en organische chemie;
  • Elektrochemie, ontwikkeling van elektrochemische processen, modellering van elektrochemische conversies;
  • Scheidingsprocessen.

Onze expertise stelt ons in staat om efficiënte oplossingen te bieden bij de implementatie van 'groene' chemische productieprocessen, zoals elektrochemische conversie, voornamelijk op basis van biomassa, maar ook op basis van fossiele bronnen.

SPES is betrokken bij enkele Shared Research Programmas  (SRP / JIC). In Biorizon zijn we betrokken bij onderzoeken naar de omzetting van suikers in furanen en onderzoeken we het potentieel om deze om te zetten in aromaten, zowel in termen van IP als techno-economische levensvatbaarheid. TNO is betrokken geweest bij vele internationale projecten in de praktijk, zoals Bio-QED, Waste2Aromatics, BIO-HArT, BioConSept en meer.

Binnen Voltachem richten we ons op energie- cq procesintensivering: het directe gebruik van elektronen en fotonen om (selectief) chemicaliën, waterstof of warmte te creëren. Specifieke interesse ligt bij de ontwikkeling van elektrochemische conversieprocessen voor de productie van fijn- en bulkchemicaliën, van fundamentelen tot grootschalige demonstratie-installaties. TNO is betrokken geweest bij vele internationale projecten, waaronder B2B, zowel op het gebied van elektro-organische synthese, zoals elektrochemische productie van monomeren voor biopolymeren, als synthese van waterstofperoxide en elektrochemische waterbehandeling.

Sustainable Process & Energy Systems

Ing. Ronald van den Berg

Contact
E-mail

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.