Ons werk

Techno-Economisch Decision making tool; Engine

De aarde is een voortdurende bron van warmte. De temperatuur van het grondwater stijgt in Nederland ca 30?C per km. Voor verwarming kan vanaf een diepte van 2 km daardoor aardwarmte gewonnen worden uit watervoerende lagen. Vanaf een diepte van 3 km, met temperaturen van meer dan 120?C, kan de aardwarmte worden benut voor elektriciteitsproductie.

Eén van de geothermische toepassingen die sterk in ontwikkeling is elektriciteitproductie uit aardwarmte met behulp van Enhanced Geothermal Systems (EGS). Voordat EGS op grote schaal toegepast zal gaan worden is het van belang om voor exploitatie en productie en eventuele risico's te voorkomen.

TNO heeft binnen het EU-project ENGINE een performance tool ontwikkeld in Excel om EGS systemen en toekomstige ontwikkelingen techno-economisch te kunnen evalueren. Dit model is ook geïmplementeerd in een Decision Support System gebaseerd. Het programma evalueert de prestatie van het geothermische systeem door de gevoeligheid te analyseren van onzekerheden met betrekking tot de geologie, engineering opties en economische onzekerheden. Het model kan tevens een voorspelling doen naar de effecten die optreden bij het verbeteren van exploratietactieken en technische prestatie, overheidsinitiatieven en de levensvatbaarheid van een project.

Dr. Jan Diederik van Wees

Contact

Dr. Jan Diederik van Wees

E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.