Ons werk

3D kaart van het Nederlandse Continentaal Plat

TNO stelt in opdracht van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken gratis informatie en kennis van de ondergrond beschikbaar ter stimulering van onderzoek naar olie- en gasreserves in de Nederlandse sector van de Noordzee. Er wordt een uitgebreid 3D model van de ondergrond ontwikkeld met een gedetailleerd 3D structuureel raamwerk van essentiële stratigrafische eenheden en bijbehorende breuken.

Een eerste inventarisatie van de offshore op basis van beschikbare (voornamelijk 2D) interpretaties is voltooid in 2006 en gepubliceerd op de NLOG Website (www.nlog.nl). Dit model wordt momenteel verfijnd in het project NCP-2 door interpretaties op te nemen van publieke 3D seismische onderzoekingen en aanvullende putgegevens. Interpretatie en modellering worden uitgevoerd op regionale basis volgens de grootschalige indeling van structuurelementen uit het Mesozoïcum. Met gesteente- en vloeistofparameters en analyse van historische 3D-bedekkingsgegevens worden oliesystemen geanalyseerd met speciale aandacht voor de betrouwbaarheid van het structuurmodel van de gehele offshore. Een en ander zal zijn voltooid in 2010.

Seismische interpretatie en modellering

Interpretatie van seismische onderzoeken in Nederland, on- en offshore, leidt tot identificatie van de 10 belangrijkste lithostratigrafische eenheden uit de Perm Boven-Rotliegend Groep tot de Neogeen Boven-Noordzee Groep. Biostratigrafisch gevalideerde interpretatie en correlatie van putgegevens worden gebruikt bij identificatie en correlatie van seismische horizonten, kalibratie van het geconverteerde dieptemodel en het modelleren van belangrijke reservoirlagen. Digitale gegevens en boormonsters geven informatie voor karakterisering van reservoirs (b.v. porositeit, doorlaatbaarheid) en analyse van de oliesystemen (3D-analyse van vormingsgeschiedenis en temperatuurmodellering). Seismische interpretatie, oppervlakte-interpolatie, modellering van breuken en snelheden zijn belangrijke factoren met betrekking tot onzekerheden in het structuurmodel. Een Monte Carlo-analyse laat zien hoe deze onzekerheden doorwerken in het uiteindelijke model.

Resultaten

Standaardproducten van het structuurmodel worden gepubliceerd per kaartgebied in NLOG (www.nlog.nl) en bestaan uit diepte- en diktekaarten van elke belangrijke stratigrafische eenheid en verschillende reservoirlagen, dwarsdoorsneden, kaarten van de structuurelementen en overeenkomstige tektonostratigrafische kaarten, en breuklijnkaarten. Datasets van seismische interpretatie (tijdhorizonten) interpretatie van de gegevens (puthoofden) worden ook geleverd. Bestandsformaten voldoen aan de algemene normen (bv. Zmap, Esri Arc-Gis, PDF en Excel). Voor sommige onderwerpen zijn rapporten of speciale studies gepubliceerd. Een modelviewer voor Google Earth ( 7) is in ontwikkeling en komt uiteindelijk algemeen beschikbaar.

Dr. Michiel van der Meulen

Contact

Dr. Michiel van der Meulen

E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.