Ons werk

Dynamische reservoircompactie

Bodemdaling kan belangrijke consequenties hebben. In de jaren 80 moest door excessieve daling van de zeebodem boven het Noorse Ekofisk-veld het productieplatform zes meter hoger worden geplaatst. Op land kan bodemdaling het risico van schade aan gebouwen en infrastructuur aanzienlijk verhogen. Waarneming van bodemdaling geeft ons meer inzicht in processen in de ondergrond.

Het is de kunst om via een inversieprocedure inzicht te krijgen in bepalende parameters in de ondergrond. De wetten van de fysica maken voorspellingen mogelijk: gegeven een complete omschrijving van een fysisch systeem, kunnen we de uitkomsten van bepaalde metingen voorspellen. Ons doel is om de oorzaken van bodemdaling te kwantificeren in een via metingen uit een bepaalde periode. Koolwaterstofproductie veroorzaakt daling van land of zeebodem doordat als gevolg van de drukvermindering het reservoir wordt gecompacteerd, en deze compactie wordt instantaan doorgegeven naar de oppervlakte. Het getroffen gebied is overigens groter dan het reservoir zelf, ruwweg zo uitgebreid als het reservoir diep is, zodat de daling op een bepaald punt het resultaat is van compactie in een groot gebied van het reservoir. De wiskundige opbouw van het inversieprobleem is zodanig, dat toevoeging van latere observaties geen enkel probleem is. Evenzeer geldt dat niet alle locaties noodzakelijkerwijs moeten zijn meegenomen bij elke observatie.

De methode

Wij hebben onze inversiemethode toegepast op een synthetisch reservoirmodel op basis van een bestaand gasveld in het noorden van Nederland, dat zo is aangepast dat een aanzienlijke daling ontstond. De beschikbare geologische informatie en de onzekerheid in de transmissibiliteit op de grens van gas en water zijn gecombineerd met de productie-informatie in een reservoirsimulator. Een drukveld en een realistische covariantie zijn gegenereerd in een Monte-Carlo-procedure en die gebruikt als a priori informatie in de inversie. De dalingsgegevens zijn gegenereerd met behulp van de 'ware' geologische invoer. Voor elke tijdstap zijn de waarden in vijftig willekeurige punten meegenomen om te komen tot een realistische subset van dalingsgegevens. Overigens, door synthetische data te gebruiken vermijden we meet- en synchronisatiefouten, fouten in referentieconsistentie en stabiliteit, interpolatie- extrapolatiefouten, en toewijzingsfouten in onze analyses.

Significante toegevoegde waarde

Ons geïntegreerde, tijdafhankelijke inversieschema maakt gebruik van alle beschikbare informatie voor een betere schatting van de ondergrondmodelparameters. De procedure ontwart ruimtelijke en temporele aspecten van de oorzaken van bodemdaling in één enkele inversieprocedure. Het probleem bij dit soort inversie is meestal dat de oplossing niet uniek is en gevoelig voor kleine fluctuaties in de meetgegevens, zodat aanvullende informatie nodig is. Deze komen uit a priori kennis.
Wij hebben de toegevoegde waarde aangetoond van het rekening houden met ruimtelijke en tijdcorrelaties die volgen uit geologische en technische reservoirinformatie. Tevens hebben wij laten zien dat onze aanpak onzekere reservoir parameters behoorlijk kan inperken. Ergo, met behulp van een uitgekiend inversieschema kan beschikbare kennis over de geologie of de dynamiek van het reservoir modelparameters vastleggen via dalingswaarnemingen.

Dr. Peter Fokker

Contact

Dr. Peter Fokker

  • geomechanica
  • reservoir engineering
  • data assimilatie
  • bodemdaling
  • geïnduceerde seismiceit
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.