Ons werk

Gekoppelde modellen voor reservoirtoepassing

Momenteel staat de energiemarkt voor het tweeledige probleem van de groeiende wereldwijde energieconsumptie en de maturatie van veel bestaande reservoirs. Een deel van de oplossing kan worden gevonden in het verbeteren van de productie uit geologisch complexe gebieden en uit nietconventionele reserves. Hiervoor zijn modellen nodig die zo goed mogelijk een reservoir en het gedrag daarvan kunnen weergeven.

In een traditionele aanpak worden verschillende specifieke modellen gebruikt, zoals reservoirsimulators en breukmodellen, en vaak worden de verschillende processen apart gemodelleerd. Een alternatief combineert de modellen en het werk van interdisciplinaire teams. De simulatieprogramma's zijn ontwikkeld door het "losjes" koppelen van specifieke modellen, zoals een reservoirmodel met een geomechanisch of thermisch model, om gekoppelde processen zoals EOR, hydraulische breukvorming en thermische winning te kunnen simuleren. TNO's DIANA is een commercieel verkrijgbare eindig-elementensimulator die geomechanische processen kan simuleren zoals het gedrag van beton of van koolwaterstofreservoirs terwijl Shell E&P's MoReS is een veelzijdig meervoudig reservoirmodel. Een van de eerste toepassingen van deze reservoirsimulator was het voorspellen van de productie uit een breukreservoir. Onlangs is PWRI-FRAC, een semi-analytisch algoritme voor breukuitbreiding, gekoppeld aan het reservoirmodel.

Specifieke modellen koppelen

Door het koppelen van de MoReS-code met GEOMEC-DIANA, worden de door de reservoirsimulator voorspelde poriëndrukken overgebracht naar DIANA, dat vervolgens de bijbehorende verdichting of expansie voorspeld voorspelt. Met behulp van een midddelingsmethode worden de parameters overgebracht van het eindige-verschillen MoReS-raster naar dat van DIANA en vice versa. Dan worden de aangepaste porositeiten teruggestuurd, wat resulteert in een verandering van de doorlatendheid in het reservoirmodel. Momenteel worden de modellen getest met praktijkgegevens De koppeling tussen MoReS en PWRI-frac maakt simulatie mogelijk van waterinjectie met geïnduceerde breukvorming. Hoewel dit alleen geldt voor velden waarin de poro-elastische constanten niet variëren over het reservoir, neemt een extra koppeling met het DIANA/GEOMEC model deze beperking weg. Dit gekoppelde model kan olieproductie door waterinjectie simuleren, met geïnduceerde breukvorming, en productie uit 'tight' gasreservoirs.

Tweeledig

De koppeling heeft twee functies: de realiteit in het reservoir zo nauwkeurig mogelijk weergeven, de heersende processen aangeven en een model van lage orde formuleren, en ten tweede dienen als virtueel hulpmiddel (de realiteit weergeven en rekening houden met onvolkomenheden zoals menselijke fouten) voor het testen van het geïntegreerd gebruik van de verschillende delen van het closed-loop reservoirbeheer. Voor de laatste toepassing genereert het model verschillende metingen in slimme velden, zoals sensorgegevens uit de slimme putten en time-lapse seismiek. De koppeling is zodanig opgezet dat individuele modellen kunnen worden aan- en afgekoppeld naar behoefte van de klant. Bovendien betekent de toepassing van zogenaamde losse koppelingen dat alleen essentiële parameters worden uitgewisseld tussen de modellen, zonder de specifieke modellen zelf te veranderen. Verdere verbeteringen/uitbreidingen van de individuele simulators kunnen in de meeste gevallen direct worden geïntegreerd.

Dr. Peter Fokker

Contact

Dr. Peter Fokker

  • geomechanica
  • reservoir engineering
  • data assimilatie
  • bodemdaling
  • geïnduceerde seismiceit
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.