Ons werk

Integrale fairway-onderzoekingen

Door afnemende mogelijkheden voor omvangrijke koolwaterstofvondsten in de traditionele Perm- en Trias-fairways is de nadruk verschoven naar exploratie in minder volwassen geologische systemen en de ontwikkeling van nieuwe concepten voor petroleumsystemen. Daarom bieden TNO en haar E&P-partners integrale fairway-onderzoekingen aan die samen met bekkenmodellen kunnen helpen bij het identificeren van prospecten.

Nederland wordt zowel ter land als ter zee gekenmerkt door een hoge gegevensdichtheid, met voor de meeste putten openbare gegevens. Om regionale exploratiemogelijkheden te beoordelen, moeten deze gegevens worden verzameld, gedigitaliseerd, op kwaliteit beoordeeld, en ingevoerd in programmatuur voor geologische interpretatie en modellering. TNO en haar partners hebben dergelijke studies uitgevoerd voor het Boven-Jura en het Carboon en ze gaan starten met de studies van het Boven-Krijt, pre-Westfalien en Plio-Pleistoceen (ondiep gas). Op veldschaal kan de stratigrafische resolutie hoog zijn met heldere correlaties, maar dit is vaak regionaal begrensd, wat de exploratie bemoeilijkt. Voor het bouwen van nauwkeurige regionale stratigrafische modellen moeten verschillende hulpmiddelen worden geïntegreerd (bv. sequentiestratigrafie, palynologie, chemostratigrafie).

Integratie dataset

Seismische interpretatie wordt vanouds uitgevoerd op lokale of subregionale schaal, maar door seismische interpretaties op regionale schaal te evalueren, ondersteund door regionaal stratigrafisch putonderzoek, kan een robuuster stratigrafisch raamwerk worden gebouwd. Bovendien maakt dit betere karakterisering mogelijk van de syndepositionele en postdepositionele structurele geologie, wat het begrip verhoogt van grootschalige verdeling van reservoirfacies en het ontstaan en de migratie van koolwaterstoffen. De resultaten van biostratigrafische analyse van koolwaterstofputten zijn vaak moeilijk te integreren of te vergelijken, maar door het opnieuw beoordelen en interpreteren van de gegevens ontstaat een consistent biostratigrafisch raamwerk met een betere stratigrafische resolutie. Hetzelfde geldt voor de kernbeschrijvingen die voor veel putten beschikbaar zijn en die kostbare informatie bevatten over de kwaliteit en heterogeniteit van potentiële reservoirs

Concepten voor petroleumsystemen

De geïntegreerde dataset wordt gebruikt voor het bestuderen van de regionale laterale en verticale evolutie van sedimentsysteem en het structurele raamwerk om gebieden op te sporen die mogelijk koolwaterstoffen bevatten. Uit de database kunnen regionale kaarten worden gegenereerd met stratigrafische dikte, netto/bruto percentage, verdeling moedergesteente, etc. Deze kaarten worden gebruikt voor het bestuderen van de invloeden op bv. sedimentaire aanvoerrichting, reservoirverdelingen en continuiteit van zandsteenlagen, waaruit concepten voor identificatie van prospecten kunnen worden opgesteld. Als hieraan een bekkenmodel wordt toegevoegd kunnen dynamische aspecten, zoals de ontstaansperiode van koolwaterstoffen en de migratiewegen, ook worden opgenomen. De centrale database bevat voorbeelden van seismische interpretatievensters, correlatiepanelen, diktekaarten, etc. Interpretaties kunnen worden toegevoegd en specifieke panelen en kaarten kunnen worden gegenereerd.

Contact

Dr. Johan ten Veen

  • geologie
  • seismische interpretatie
  • structurele geologie
  • geoligische modellen
  • petroleum geologie
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.