Ons werk

North African Petroleum Geological Atlas

Het doel van het project North African Petroleum Geological Atlas is om gemakkelijk en goedkoop toegang bieden tot de kennis die verschillende organisaties hebben verzameld over de bekkens in het gebied zodat men een beter begrip kan krijgen van de geologie van Noord-Afrika. De atlas zal een uitgebreid en systematisch overzicht bieden van de resultaten van meer dan 100 jaar olie en gas exploratie en onderzoek in Noord-Afrika.

De olievelden Gemsa in Egypte en Ain Zeft in Algerije waren de eerste ontdekkingen in Noord-Afrika gedurende de periode 1907-1910. Tot op heden zijn meer dan 101 miljard vaten vloeistof en 378 Tcf gas gevonden in het gebied. Naarmate de olieprovincies in Noord-Afrika ontwikkeld zijn en de velden kleiner worden, zullen echter nauwkeuriger integratie van gegevens en geowetenschappelijke inspanningen nodig zijn om nieuwe reserves te vinden en de winning van bewezen koolwaterstofvoorraden te verbeteren. De grote hoeveelheden openbare gegevens maken het mogelijk een betrouwbare compilatie op te stellen waarmee oliemaatschappijen hun voordeel kunnen doen bij het volledig ontwikkelen van de bekkens in de regio gedurende de komende decennia. Tegelijkertijd zal eenvoudige en goedkope toegang tot de kennis die universiteiten en onderzoeksinstituten hebben verzameld, leiden tot een beter begrip van de geologie van Noord Afrika en helpen bij de opleiding van de volgende generatie oliegeologen.

Uitgebreid overzicht

De North African Petroleum Geological Atlas is een gezamenlijk project van de nationale oliemaatschappijen in Noord Afrika en de Geological Surveys van Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De Atlas zal verschijnen in 2015 en heeft ten doel de olie-industrie te stimuleren om hun activiteiten in het gebied voort te zetten door samenwerking met (nationale en internationale) oliemaatschappijen, universiteiten en onderzoeksinstituten. De Atlas zal geheel Noord-Afrika omvatten, met Marokko, Algerije, Tunesië, Libië en Egypte, plus zo nodig delen van Mauritanië en Mali, en een beschrijving geven van de geologische evolutie en de mogelijkheden voor koolwaterstoffen voor elk stratigrafisch interval. Ook beschrijft hij het ontstaan, de migratie, insluiting en productie van olie, evenals de geschiedenis van exploratie en vergunningverlening in Noord Afrika, samen met een beknopte beoordeling van bronnen. Andere mogelijkheden voor het gebruik van de diepe ondergrond, zoals voor opslag van gas, en geothermische aspecten worden ook behandeld.

Waardevol hulpmiddel

De inhoud van de Atlas zal worden opgesteld door internationale deskundigen, Geological Surveys en exploratiemaatschappijen. De Atlas zal verschijnen in druk (A2-formaat) en op CD als interactieve PDF. Alle attributen en ruimtelijke gegevens (rasters en vectoren) worden digitaal aangeboden op DVD of zullen online beschikbaar komen in een GIS. Het GIS zal worden ontwikkeld voor ruimtelijke gegevens en attributen (in tabellen) zoals dieptekaarten, put-attributen en olie- en gasveldattributen. Dit zal het nut en de toegankelijkheid van de kaarten sterk verbeteren en integratie mogelijk maken met andere, misschien meer gedetailleerde datasets. Ook zal de gebruiker naar wens via internet toegang hebben tot de Atlas die zo dus waardevol studiemateriaal vormt voor promovendi en pas afgestudeerden in dienst van de olie-industrie.

Drs. Hans Doornenbal

Contact

Drs. Hans Doornenbal

  • Atlas
  • Gelogical Mapping
  • Modelling
  • Seismic Interpretation
  • Petroleum
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.