Ons werk

Petroleum geologische atlas van het Zuidelijk Perm Bekken

De Petroleum Geologische Atlas van het Zuidelijk Perm Bekken (SPBA) is een gezamenlijk project van de Geologische Diensten van het Verenigd Koninkrijk, België, Denemarken, Nederland, Duitsland en Polen op initiatief van Ken Glennie. De atlas is uitgekomen in mei 2010, zowel op papier als digitaal (GIS). Het project werd ondersteund door een groot aantal oliemaatschappijen, overheden, onderzoeksinstituten en universiteiten.

Met de atlas wordt een mijlpaal herdacht in het Zuidelijk Perm Bekken: de ontdekking, ruim 50 jaar geleden, van het Groningen gasveld, een van de grootste gasvelden in Europa. Naarmate de olie- en gasvelden in het Zuidelijke Perm Bekken ontwikkeld zijn en de velden onvermijdelijk kleiner worden, zullen echter steeds meer inspanningen nodig zijn om nieuwe reserves te vinden en de winning van bewezen koolwaterstofvoorraden te verbeteren. De grote hoeveelheden openbare gegevens die beschikbaar zijn of zullen komen maken het mogelijk een betrouwbare compilatie op te stellen waarmee oliemaatschappijen hun voordeel kunnen doen bij het volledig ontwikkelen van het bekken gedurende de komende decennia. Tegelijkertijd zal eenvoudige en goedkope toegang tot de kennis die universiteiten en onderzoeksinstituten hebben verzameld leiden tot een beter begrip van de geologie van het Zuidelijk Perm Bekken. Documentatie van deze kennis zal helpen bij de opleiding van de volgende generatie "oliegeologen".

Uitgebreid overzicht

De atlas biedt een uitgebreid en systematisch overzicht van de resultaten van 150 jaar olie-exploratie en onderzoek in het Zuidelijk Perm Bekken. Op die manier worden oliemaatschappijen gestimuleerd hun activiteiten in dit "volwassen" bekken voort te zetten. De atlas bevat een overzicht van het gehele gebied van het Zuidelijk Perm Bekken met de Britse, Belgische, Nederlandse, Deense, Duitse en Poolse sectoren. De atlas beschrijft de geologische evolutie en het koolwaterstofpotentieel per stratigrafisch interval. De paleogeografische en tektonische evolutie wordt behandeld binnen het raamwerk van de belangrijkste stratigrafische intervallen, van Precambrium tot het Holoceen. Daarnaast worden ontstaan, migratie, trapping en productie van olie en gas, evenals de geschiedenis van exploratie en vergunningverlening in het gebied behandeld. ,Tevens wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden voor het gebruik van de diepe ondergrond, zoals gasopslag en geothermische energie.

Drs. Hans Doornenbal

Contact

Drs. Hans Doornenbal

  • Atlas
  • Gelogical Mapping
  • Modelling
  • Seismic Interpretation
  • Petroleum
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.