Ons werk

Probabilistische tektonische warmtestroming

Er zijn risico's verbonden aan olie- en gasexploratie. Meervoudige 1D modellering van de maturiteit van een moedergesteente kan modelbouwers belangrijke aanvullende informatie geven over de modelonzekerheden. PETROPROB is een pakket waarmee de onzekerheden van tektonische warmtestromen en hun effecten op de maturatie kunnen worden berekend, vooral waar de palaeo-warmtestroming erg onzeker en moeilijk te bepalen is.

De invoer voor het model bestaat uit distributies voor de thermische, chemische en tektonische parameters van bekkensedimenten en de onderliggende lithosfeer. De tektonische en bijbehorende thermische evolutie van de lithosfeer en de bovenliggende bekkensedimenten wordt berekend door automatisch, probabilistisch voorwaarts modelleren van de lithosfeer. Dit wordt in hoge mate bepaald door de bedekkingsgeschiedenis van pseudoputten, die automatisch wordt afgeleid uit exploratiediepterasters, rekening houdend met onzekerheden van tijd-dieptemigratie, denudatiefasen en zoutbewegingen, indien beschikbaar. PETROPOB produceert gewoonlijk een grote verscheidenheid aan voorspelde maturatiewaarden (% Ro) als gevolg van onzekerheden in de invoerparameters.

Warmtestroming

Warmtestroming is een belangrijke, maar moeilijk te kwantificeren maturiteits-ingredient. In ons model wordt de warmtestroming begrensd door de tektonische ontwikkeling van het bekken over de tijd met de beschikbare lithosfeer-rekmodellen uit de literatuur, rekening houdend met de effecten van sedimentaire vulling, erosie en warmte productie in korst en sedimenten. Probabilistische warmtestromingsprofielen over de tijd worden berekend, met hun onzekerheden, uit een evaluatie van de lithosferische rek. Het rekmodel en de bijbehorende warmtestromingsvoorspelling worden automatisch begrensd door de bekkenevolutie, gereconstrueerd door backstrippen. Voorspelde (tektonische) warmtestroming bevat onzekerheden in parameters zoals lithosfeerdikte en aannames betreffende paleowaterdiepte en type rekmodel, wat sterke voorspellingsvariaties in de tijd kan veroorzaken.

Warmtestromingskaarten

PETROPROB kan de bedekkingsgeschiedenis reconstrueren van pseudoputten, automatisch bepaald uit exploratiediepterasters, rekening houdend met onzekerheden van tijd-dieptemigratie, denudatiefasen en zoutbewegingen. Met PETROPROB zijn bijvoorbeeld de tektonische warmtestromen berekend in diep water in het Caraïbische gebied met moedergesteente uit het Midden-Tertiair en rifttektoniek uit het Laat-Tertiair. Huidige warmtestromen op land wijzen op zeer lage warmtestromen, bij afwezigheid van riftvorming. Volgens de modellen zijn offshore-warmtestromen plotseling toegenomen tijdens het Laat-Mioceen en zijn ze nog steeds hoog, als gevolg van riftvorming en toenemende paleowaterdiepte tijdens riftvorming. Dergelijke resultaten zijn belangrijk voor de exploratiemogelijkheden. Men kan warmtestromingskaarten maken die geschikt zijn als invoer voor bekkenmodellen zoals Petromod. PETROPROB analyseert feitelijk hoe gevoelig de resultaten zijn voor belangrijke invoer- en modelparameters.

Contact

Dr. ir. René Peters

  • Gas
  • LNG
  • Transitie
  • Offshore Energie
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.