Ons werk

Schip-naar-schip verlading van LNG

Gutteling, de Nederlands fabrikant van flexibele samengestelde slangen, en Exmar, een Belgische rederij die verschillende LNG-schepen exploiteert, hebben de uitdaging aangenomen voor het valideren van de veilige en betrouwbare werking van een slangensysteem voor het op zee verladen van LNG. TNO is gevraagd om het kwalificatieprogramma voor hun systeem vast te leggen en een volledig testprogramma uit te voeren.

Schepen transporteren vloeibaar aardgas (Liquefied Natural Gas - LNG) bij cryogene temperaturen van de winplaats naar toegangspunten van gasdistributienetwerken voor gebruikers. Daarom hebben havens faciliteiten om LNG te verdampen. Vanwege de hoge investeringen en de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het bouwen en in bedrijf hebben van een dergelijk LNG-station in een haven, wordt hier en daar LNG verdampt voor de kust op transportschepen die zijn uitgerust met verdampingsapparatuur. Om deze markt verder te ontwikkelen en flexibeler te maken, is het zinniger om te werken met conventionele transportschepen en speciale verdampingsschepen. Hiervoor is het echter nodig om het LNG op zee van schip naar schip te verladen. LNG wordt meestal verladen bij een druk van 3 bar en een temperatuur van -162°C en daar was tot voor kort geen betrouwbare methode voor. Een goed ontwerp van de stromingssystemen is van vitaal belang ter voorkoming van hoge onderhoudskosten, veiligheidsproblemen, toegenomen milieuvervuiling, overmatig energieverbruik en slechte betrouwbaarheid.

Het kwalificatieprogramma

Het kwalificatietestprogramma is gebaseerd op de eisen van de richtlijn pr-EN1474-II, die eind van dit jaar zal verschijnen.
Hoewel deze norm EN-1474 de basisspecificaties geeft, moeten veel zaken moeten nog verder worden uitgewerkt waarvoor nieuwe ontwikkelingen nodig zijn. Niet alleen moeten testmethoden worden ontwikkeld, maar regels moeten worden geïnterpreteerd en eisen moeten worden gedetailleerd. In combinatie met het complexe gedrag van samengestelde slangen, leidt dit tot een uitdagend project dat veel meer omvat dan het uitvoeren van gespecificeerde tests en het vergelijken van de resultaten met ondubbelzinnige eisen. TNO heeft een getrapt testprogramma voorgesteld samen met het ontwikkelen van modellen die het gedrag van een slangsysteem kunnen voorspellen. Een dergelijke aanpak biedt meer inzicht in het gedrag van slangsystemen onder alle mogelijke belastingsomstandigheden en geeft er daardoor meer vertrouwen in het systeem. Daarnaast biedt het in principe Gutteling en Exmar een basis voor het kwalificeren van verschillende slangconfiguraties in een beperkt programma.

Getrapt testprogramma

Het programma omvat het testen van de samenstellende materialen, testen van kleine slangsystemen (standaardlengte 1 m) en tests van grotere systemen (standaard 3 – 6 m) en een test op ware grootte. Waar mogelijk worden tests uitgevoerd op kleine schaal. Hoe groter het monster, hoe minder tests worden uitgevoerd. De test op ware grootte wordt op één enkel monster uitgevoerd. Voorspellingsmodellen worden toegepast voor de overgang tussen de verschillende niveaus. Bovendien worden aspecten van stroming en constructie, zoals sterkte en vermoeiing, integraal beoordeeld.

Contact

Dr. ir. René Peters

  • Gas
  • LNG
  • Transitie
  • Offshore Energie
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.