Ons werk

Resultaten van monitoringsactiviteiten

Ondergrondse kolenlagen worden potentieel geschikt geacht voor opslag van het broeikasgas CO2. Dit proces is getest en intensief gemonitord in een praktijkproef in Kaniów, Polen. Er is onderzoek uitgevoerd om te komen tot verbetering van de effectiviteit van verschillende monitoringstechnieken. De resultaten tot nu toe bevestigen dat CO2 op een effectieve manier kan worden opgeslagen in kolenlagen.

Er is een uitgebreid programma opgezet voor het monitoren van de CO2 injectie, waarbij veel verschillende technieken worden gebruikt. Zo zijn er seismische technieken, er is monitoring van de put door logging, monitoring van gas in de bodem, van gas opgelost in grondwater, en de samenstelling van het gas in een nabijgelegen mijn via (geo)chemische analyse. De resultaten van de monitoring activiteiten zullen bijdragen tot het verbeteren van voorspellingen over het gedrag van CO2 nadat het veld is verlaten en over de betrouwbaarheid van de opslaglocatie en de veiligheid op de lange termijn.CO2-concentraties en stromingen in de bodem (en een nabijgelegen mijn) zijn gemonitord om eventuele migratie van CO2 te ontdekken door de afdekkende lagen. Nadere analyses van isotopenverhoudingen gaven daarbij aan dat de waargenomen variaties werden veroorzaakt door factoren die niet in verband stonden met de CO2 injectie maar met seizoensinvloeden, oxidatie van blootgestelde kolen etc.

De putten zijn gemonitord door middel van geofysische logging methodes en bemonstering. Numerieke en laboratoriumsimulaties hebben meer inzicht verschaft in de actuele status van de put en hebben een geïntegreerde evaluatie mogelijk maakt van processen die de integriteit van de put zouden kunnen aantasten.
Het doel van de seismische bewaking was veranderingen in de ondergrond vast te stellen als gevolg van de CO2 injectie en de productie van gas en water. Bekend is dat slechts een paar procent verschil in gasverzadiging een significante verandering kan veroorzaken in dichtheden en seismische snelheden en dus de amplitude en voortplantingssnelheid van seismische golven kan beïnvloeden. Er zijn verschillende seismische methoden toegepast in het veld, uiteenlopend van "cross-well" en "reverse VSP" tot oppervlakte time-lapse en passieve seismische methodes. De gegevens boden geen indicatie van migratie van gas.

Resultaten

De test heeft duidelijk de mogelijkheden aangetoond voor effectieve opslag van CO2 in ondergrondse kolenlagen onder Europese omstandigheden. De verkregen gegevens hebben een geïntegreerde evaluatie van het opslagsysteem mogelijk gemaakt. De verschillende toegepaste bewakingstechnieken hebben geen bewijs opgeleverd van migratie van gas uit het reservoir. Als het resultaat juist is, ondersteunt dit het idee van effectieve CO2-opslag in kolenlagen, waarschijnlijk door middel van adsorptie aan CO2 in kolenlagen. Het uitgevoerde onderzoek draagt bij aan de toekomstige ontwikkeling van dynamische ondergrondmodellen. Deze zijn nodig om het gedrag te voorspellen van de opgeslagen CO2 en om vertrouwen te krijgen in de stabiliteit van het systeem op de lange termijn, gedurende de injectie activiteiten en na het verlaten van het veld. Wij danken de Europese Commissie voor het financieren en ondersteunen van de projecten RECOPOL en MOVECBM en alle partners en eindgebruikers die betrokken zijn geweest bij deze projecten.

Drs. Vincent Vandeweijer MSc

Contact

Drs. Vincent Vandeweijer MSc

E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.