Maritime & Offshore: voor duurzamer gebruik van onze oceanen

Om de groeiende wereldbevolking van voedsel te kunnen blijven voorzien, worden schone oceanen steeds belangrijker. TNO werkt daarom voortdurend aan nieuwe technieken om bijvoorbeeld slimmer te vissen, schoner te varen en materialen op zee beter te beschermen tegen (bio)corrosie. 

Slimmer vissen

Een van de technologieën die we ontwikkelden is de zogenaamde bistatische sonar. Deze sonar zendt korte geluidspulsen uit en zendt signalen terug.  Zo kunnen vissers vissoorten herkennen op grootte en soort en besluiten om wel of niet hun netten uit te gooien. De vaarafstand wordt zo ook korter en daarmee ook de uitstoot. Het voorkomt ook ongewenste bijvangst en visquotumoverschrijding. Ecologie en economie gaat zo hand in hand.

Schoner varen

Liquid Natural Gas (LNG) is een milieuvriendelijke brandstof die zeer geschikt is voor schepen. TNO draagt bij aan de introductie van LNG door leveranciers en afnemers over deze brandstof te informeren en door te adviseren over wetgeving en vergunningen. Zo maken we op termijn de scheepvaart milieuvriendelijker.

Stop corrosie

De scheepvaart, olie- en gasindustrie, havenbedrijven, ze hebben er allemaal mee te maken: (bio)corrosie. Dat is de aantasting van metalen, beton of composiet materiaal door invloeden van buitenaf zoals zon, zee en bacteriën. Het bekendste voorbeeld hiervan is roest. Door corrosie lopen onderhoudskosten enorm op en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Daarom onderzoeken we samen met andere bedrijven corrosie aan schepen en constructies in zee. We stellen vast welk type corrosie optreedt en hoe we de schade ervan kunnen voorkomen. Het doel is materialen veel langer mee te laten gaan en marine-infrastructuur constructies veiliger te maken.

Schonere oceanen

TNO levert met deze en veel andere projecten een essentiële bijdrage aan een duurzame exploratie en exploitatie van de wereldwijde oceanen. Directeur Jan Hoegee is daar samen met zijn team trots op: “Samen met onze partners kunnen wij onze hoogwaardige kennis en onze faciliteiten inzetten voor duurzamer gebruik van onze oceanen. Zo zetten we ons in voor deze onmisbare resource!”

Meer weten over wat wij doen op het gebied van Maritime & Offshore? Lees hieronder verder, of neem contact met ons op.

Meer weten over onze rol in de energietransitie?

Download de TNO Energievisie 2030 of neem contact met ons op.

TNO Energievisie 2030
Nieuws

Gaan kleinere schepen straks op methanol varen?

29 maart 2017
In samenwerking met Maritiem Kennis Centrum (MKC), TU Delft en TNO is het onderzoeksproject ‘Methanol als alternatieve brandstof voor vaartuigen’ gestart. Om de scheepsemissies te reduceren biedt LNG... Lees verder
Nieuws

Belangrijke stap op weg naar autonoom varen in de binnenvaart

28 maart 2017
In het kader van het TKI Dinalog programma gaat een samenwerkingsverband van TNO, Marin, TU Delft, BLN-Schuttevaer, BTB, DAMEN en 10 binnenvaartondernemers een belangrijke bijdrage leveren aan het toekomstperspectief... Lees verder
Nieuws

Samenwerking maritieme sector op het gebied van samenwerkende robots

09 november 2016
Onlangs heeft er een succesvolle workshop plaatsgevonden over samenwerkende onderwater robots (AUV’s). Een consortium bestaande uit Boskalis, S[&]T, Hogeschool Rotterdam, RH Marine en TNO Maritiem... Lees verder
15november

Maritiem & Offshore Innovatie Dag

Stoomschip de Majesteit in Rotterdam
Op 15 november 2017 organiseert TNO alweer de 7e editie van de Maritiem & Offshore Innovatie Dag op het stoomschip de Majesteit in Rotterdam. Lees verder

Jan Hoegee MSc

Contact

Jan Hoegee MSc

  • director
  • maritime
  • offshore
  • oil & gas
  • sustainable
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.