Ons werk

Onderwatergeluiden

De expertise van TNO om geluiden onder water te kunnen meten was van oudsher van belang voor Defensie. Fregatten moesten bijvoorbeeld zo stil mogelijk zijn om ze moeilijk detecteerbaar te maken. Maar inmiddels maken uiteenlopende civiele partijen van deze deskundigheid gebruik, waaronder de scheepvaart, offshore industrie, havens en bouwbedrijven.

Een van de redenen is de strengere nationale en Europese wetgeving om natuur en milieu te beschermen. Om een vergunning te verkrijgen voor bijvoorbeeld baggeractiviteiten of de aanleg van een windmolenpark moeten betrokken bedrijven aantonen dat hun werkzaamheden geen nadelige gevolgen hebben op het leven in zee. Zo hebben geluidsexperts van TNO voor het Havenbedrijf Rotterdam uitgebreide metingen verricht vóór en tijdens baggerwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van Maasvlakte 2. Alle verkregen data heeft TNO via speciale propagatiemodellen gecorreleerd aan de scheepsbewegingen. Daaruit blijkt welke geluiden zich vanuit welke bron in het gebied voortplanten.

Nieuwe meetvoorschriften

Het meten van geluid onder water en dat kunnen relateren aan mogelijke schadelijke effecten op zeeleven is wereldwijd een zeldzaam specialisme. TNO wordt daarom ook veel ingeschakeld door buitenlandse partijen. Zo werkt TNO in Europees verband aan nieuwe meetvoorschriften. Verder adviseert TNO onder meer werven en offshorebedrijven bij het ontwerpen van stillere schepen en werktuigen. Bedrijven die kunnen aantonen aan de strenge regels te voldoen, staan sterker in de concurrentiestrijd.

Ir. Frank van den Berg

Contact
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.