Ons werk

Schone afvoergassen

Hoge brandstofprijzen en strengere milieuregels dwingen de binnenvaart de prestaties van hun schepen te verbeteren en kosten terug te dringen. TNO helpt de sector in het reduceren van afvoergassen en optimalisatie van de aandrijflijn van schepen met dieselmotoren. Hierdoor wordt de binnenvaart schoon, milieuvriendelijk en efficiënt.

TNO ontwikkelt efficiënte motoren en aandrijfsystemen die minder brandstof verbruiken, waardoor de uitstoot van CO2-gas fors afneemt. Dit vertaalt zich in lagere operationele kosten en minder belasting van het milieu. Daarnaast zorgen een roetfilter en katalysator in het afvoergaskanaal voor een vermindering van schadelijke bijproducten zoals roet en stikstofoxide (NOx) met maar liefst 95%. De afvoergassen zijn hierdoor vrijwel schoon. Hoewel deze systemen pas vanaf 2016 verplicht zijn voor nieuwe motoren, kunnen bestaande schepen met dieselmotoren hier nu al van profiteren.

Schoon afvoergas

TNO heeft de afgelopen jaren met uiteenlopende fabrikanten van motoren, toeleveranciers en scheepseigenaren samengewerkt aan het optimaliseren van scheepsaandrijving. In het motoren testcentrum van TNO in Helmond en aan boord van schepen zijn vele testen uitgevoerd. Dat heeft katalysators opgeleverd voor het verwijderen van stikstofoxide. Deze technologie is bewezen en wordt inmiddels breed toegepast in Europa. De nieuwe filters slaan roetdeeltjes in het afvoergas tijdelijk op. Na enige tijd worden deze deeltjes verbrand. Het resultaat is schoon afvoergas zonder dat het brandstofverbruik stijgt.

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.